Duurzame landbouw met veel biodiversiteit, meer boeren en robots

Marius Monen trekt bij Avans Hogeschool als programmamanager en senior onderzoeker het onderzoekprogramma “robotisering voor duurzame landbouw”. Daarbij is niet het doel om mensen te vervangen door robots, maar grote landbouwmachines te vervangen door kleine, lichte, veelzijdige, slimme machines: robots. En die robots kunnen als maatjes samenwerken met mensen, waarbij ieder zijn eigen sterkte inbrengt.
Met die samenwerking van mens en robot gaat het mogelijk worden om te stoppen met het telen van voedsel in monoculturen: grote percelen met maar een gewas erop, wat een luilekkerland is voor ziekten en plagen en waar boeren dus veel bestrijdingsmiddelen op moeten inzetten.

In plaats daarvan kunnen we gewassen in slimme combinaties door elkaar gaan telen in polyculturen, in biodiverse teeltsystemen. Als we dat slim vormgeven dan kan de ene plant de andere plant helpen, bijvoorbeeld door stikstof uit de lucht vast te leggen die door de andere plant als meststof wordt gebruikt of door natuurlijke vijanden aan te trekken die helpen bij de bestrijding van plagen bij andere planten.

Marius vertelt over hoe hij in toekomstgerichte projecten met onderzoekers, studenten, boeren en voedselpioniers werkt aan de transitie naar een duurzame landbouw ondersteund door nieuwe robots, maar ook hoe belangrijk verandering aan de vraagzijde is: naar een meer plantaardig voedingspatroon dat meebeweegt met het seizoen en dat voor een groter deel regionaal/lokaal is geteeld.

Interessante links over dit onderwerp:

Gezond eten binnen de grenzen van één aarde: naar een plantaardige schijf van vijf ?

De omslag die Marius Monen maakte in zijn denken over landbouw: https://www.linkedin.com/post/marius-monen_toen-ik-in-2015-na-het-overlijden-van-mijn-activity-7122695443586654208-H11b?utm_source=share&utm_medium=member_ios
Dit artikel te lezen als je een linked account hebt.

Recipe for disaster: how good cooking shows can be terrible for the planet (the Guardian online oktober 2023)