MeerMaas een initiatief van Natuurmonumenten

Resultaten van 25 jaar buitendijkse natuurontwikkeling tussen Ravenstein en Heusden

Lezing 15 april 2019 door
Fons Mandigers, gebiedsmanager in Noordoost-Brabant & Rijk van Nijmegen van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten introduceerde medio jaren '90 het programma MeerMaas met als doel de natuurontwikkeling in de Maasuiterwaarden tussen Ravenstein en Heusden een extra impuls te geven.
MeerMaas is gestoeld op samenwerking met overheden en marktpartijen en heeft een boost gegeven aan de natuurontwikkelingsopgave langs deze regenwaterrivier. Grondverwerving werd succesvol opgepakt en een aantal omvangrijke inrichtingsprojecten zijn gerealiseerd.
Natuurontwikkeling in het dynamische riviergebied geeft snel resultaten: stroomdalflora, vinders, libellen, broedvogels, wintergasten en zoogdieren als de bever zijn enorm vooruit gegaan.
Gelijktijdig heeft de nieuwe natuur een bijdrage geleverd aan hoogwaterbescherming. De lezing geeft voorts vanuit een historisch perspectief een beeld van de rivier de Maas en de kansen voor natuurontwikkeling.

Adres 'BijBomans' Mozartlaan 11A
Inloop vanaf 19.30
Aanvang Lezing 20.00
Nazit vanaf 21.30
Vrije toegang

 

Foto’s