Ontwikkelingen Rijksweg A59-Oost

Werkgroep A59 – Oost, is een groep actieve vrijwilligers, uit een 7-tal wijk- en dorpsraden langs de A59, tussen Rosmalen en Geffen. Daaronder ook bewoners uit onze wijk. Die wijken en dorpen, binnen de directe invloedsfeer van A59 met hoge verkeersintensiteit, ondervinden een forse milieu-uitstraling /-belasting vanwege die snelweg. Daarover is de werkgroep in overleg gegaan met RWS, provincie en gemeente, en een pilot  gestart om de omgevingskwaliteiten langs die weg te verbeteren en de duurzaamheid ervan te vergroten. Denk aan luchtkwaliteit, geluid, vergroening en zonnepanelen (op de geluidsschermen).

Foto’s