Bij Bomans

          
In oktober 2015 heeft de Wijkraad Molenhoek de deuren geopend van het nieuwe ontmoetingscentrum 'Bij Bomans'.
Dit initiatief is een onderdeel van het project: 'Molenhoek, een zorgzame wijk', dat de Wijkraad in 2014 gestart is. De bezuinigingen op zorg waren de aanleiding hiervoor.  Een ontmoetingscentrum voor de wijk is hier een eerste resultaat van.
'Bij Bomans' is gevestigd in twee lokalen van de Troubadour.
De ingang is Mozartlaan 13                                                          Open Dag 2018

 
 


Waarom de naam 'Bij Bomans'
De eerste vestiging van ons wijkcentrum was in de Herman Broereschool (HUB). Veel bewoners van de Molenhoek kenden de Herman Broerenschool nog als de Godfried Bomansschool, waar hun kinderen op school gezeten hebben en waar ze als ouders vaak geweest zijn. Voor 'Bij Bomans' is gekozen omdat de Bomansschool nog een bekend begrip is in de wijk  en veel herinneringen oproept.

Doel van 'Bij Bomans'
'Bij Bomans' is een plek voor en door de wijkbewoners. De project­groep gaat er activiteiten organiseren. Maar belangrijker is dat 'Bij Bomans' wijkbewoners zelf in staat stelt om er activiteiten voor andere wijkbewoners te organiseren. Als iemand bijvoorbeeld een hobby of interesse wil delen met andere wijkbewoners, een cursus- of thema-avond wil organiseren, of een kaartmiddag, een yogagroepje of een andere activiteit wil opzetten, dan kan dat in 'Bij Bomans'.  De projectgroep kan daarbij helpen, denk ook gastvrouwen die mensen ontvangen zoals bij koffieochtenden en lezingen.

Organisatie 'Bij Bomans'
Werkgroepen organiseren hun activiteiten. Gesteund door een Projectgroep vanuit het Bestuur van de Wijkraad. Zie hieronder het organogram.