Over deze site

Deze website wil actueel informeren met tekst en foto's, over alles wat direct of indirect het leven in onze wijk beïnvloedt. Over de woonomgeving, de sociale cohesie en de infrastuctuur. Daarnaast wordt o.a. aandacht besteed aan de geschiedenis van Rosmalen en de  Molen.

Deze redactie houdt zich aan de wettelijke privacyregels en gaat niet in op verzoeken om commerciële informatie te plaatsen.
Je kunt ons ook volgen op Facebook

De wijkraad is blij met alle reacties op de site, zoals commentaar, suggesties of vragen. Foto's of tekst toesturen, of een vraag stellen, mail naar info@wijkmolenhoek.nl 

Bel je liever? Bel dan naar de redactie Maria van der Sommen 06 412 69 168

Het overnemen van een tekst of foto op je eigen website of in een andere publicatievorm is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur van de Wijkraad Molenhoek.