Laurentiuskerk

De Laurentius: meer dan een gebouw!
Door: Gerrit Mol
In de lente van dit jaar (2012) vierde onze parochie het veertigjarig bestaan van de Laurentiuskerk. Kort daarna werd het zilveren ambtsjubileum gevier van diaken Jan Renders. Wie beide vieringen bijwoonde heeft het zeker ervaren: de Laurentiuskerk vormt het huis van een levende geloofsgemeenschap, die elkaar in goede en slechte dagen vasthoudt in oprecht vertrouwen naar de toekomst. Er is in dit jaar geschreven en gesproken over de Laurentiuskerk. Zowel bij het 25-jarig als bij het 40-jarig bestaan is een boekje verschenen waarin de geschiedenis uitvoerig is beschreven. We nemen er hier enkele hoogtepunten uit.
22 oktober 1961 kreeg de assisten van de Lambertusparochie, Piet Verstegen, een brief van bisschop Bekkers, waarin de oprichting van een nieuwe parochie werd bevestigd in een Rosmalense wijk die begrensd werd door de spoorlijn en de weg 's-Hertogenbosch-Nijmegen. Na veelvuldig overleg met het gemeentebestuur en de drie al bestaande kerkbesturen (Lambertus, Bernadette en Anna) werd als naam van de nieuwe parochie gekozen voor Laurentius. Na een verblijft in diverse locaties in de wijk Molenhoek werd op 30 april 1972 het typische kerkgebouw ingezegend door bisschop Jan Bluijssen. Geheel in de sfeer van die tijd was gekozen voor een sober gebouw in Bossche School-stijl. Het gebouw nodigt uit tot vieringen waarin het vooral om de gemeenschap van gelovigen gaat. Daarom zijn er ook diverse ruimte in het gebouw waarin naar hartelust voorbereid, geknutseld, vergaderd en gestudeerd kan worden. Een ruime bar zorgt dat er ook ruimte is voor ontmoeting. Lees meer

Foto's van het interieur.

De kerk is een van de kerken van de H. Maria en H. Johannes  Parochie

Op 21 maaart 2022 werd bekend dat de kerk op termijn gesloten wordt.

Zes kerken in Den Bosch, Rosmalen en Empel moeten dicht. Wat is de achtergrond van dit besluit? “Onze familie wordt kleiner en dus zal de parochie H. Maria ook kleiner moeten gaan wonen,” aldus het parochiebestuur. “Het overkomt parochies niet ineens; er zijn al eerder kerken gesloten.”
De meeste kerkgangers en vrijwilligers van de Laurentiuskerk reageren kritisch en vol ongeloof op het voornemen van het parochiebestuur. Ze vinden het te vroeg om het bijltje er nu al bij neer te leggen.

De Heemkundekring heeft in juli 2022 voor de Kerk de status van Gemeentelijk monument aangevraagd. zie de volgende documenten:


Wie gaat er eigenlijk over de invulling van lege kerkgebouwen?

Het college van BenW antwoordt op deze vraag, dat parochiebesturen zelf bepalen welke kerkgebouwen ze sluiten en wat de eventuele nieuwe bestemming wordt. Het is dus mogelijk dat de kerkgebouwen in de toekomst weer een functie als belangrijke ontmoetingsplek krijgen. Maar er kan ook een nieuw appartementencomplex komen, verschllende projectontwikkelaars hebben al belangstelling getoond.
Over de verdere invulling gaat het parochiebestuur in overleg met de parochianen

Extra informatie over de geschiedenis van de Laurentiuskerk, over diaconie en over het 50-jarig jubileum van de kerk dat op 24 april 2022 gevierd werd met een bijna volle kerk waarin emeritus bisschop Hurkmans en emeritus iaken Renders voorgingen. Na afloop werd er door harmonie Cecilea een serenade gebracht. Foto's van de dienst.

Foto's  van de openluchtviering 17 juli 2022 op Landgoed Coudewater