De structuur en samenstelling van de wijkraad

De wijkraad bestaat uit bestuur en werkgroepleden/vrijwilligers.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordigers van de aandachtsgebieden die de wijkraad onder zijn hoede heeft. Deze vertegenwoordigers worden bij voorkeur geworven uit de werkgroepen die zich met zo'n aandachtsgebied bezig houden en waarvan het betreffende bestuurslid voorzitter is. Dit geeft de volgende structuur.

Bestuur:

  •    Voorzitter: Jan Timmers
  •     Secretaris: Peter van Gerven
  •     Penningmeester: Kees Henkelman
  •     Bestuurslid Ruimtelijke ordening & verkeer: Pieter Kniknie    
  •     Bestuurslid Openbare ruimte & groen: Anita Vervenne     
  •     Bestuurslid de Zorgzame wijk/langer thuis wonen: Ingrid Nijskens     
  •     Bestuurslid Organisatie en beheer Bij Bomans: Ad Prince             
  •     Bestuurslid Sociale veiligheid: vacature    
  •     Bestuurslid Communicatie & PR: Maria van der Sommen    

Werkgroepen: