De structuur en samenstelling van de wijkraad

De wijkraad bestaat uit bestuur en werkgroepleden / vrijwilligers.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en de coördinatoren van de werkgroepen.
Dit geeft de volgende structuur.

Bestuur:

 •    Voorzitter: Els van Genugten
 •     Bestuurslid: Jan Loefs
 •     Penningmeester: Kees Henkelman
 •     Bestuurslid Groen: Desiree Dolle   
 •     Bestuurslid Infra: Koen Luijsterburg
 •     Bestuurslid Beheercommissie BijBomans: Ben van den Reek         
 •     Bestuurslid Sociale veiligheid: vacature    
 •     Bestuurslid Communicatie & PR: Maria van der Sommen    

Werkgroepen:

 •     Infra
      Deze werkgroep kan nog leden gebruiken
 •     Groen
      Deze werkgroep is redelijk voltallig. Belangstellenden zijn altijd welkom.  
 •     Sociale veiligheid
      Deze werkgroep moet van start gaan. Leden zijn zeer welkom.
 •     Communicatie & PR
      Deze werkgroep kan ook nieuwe leden gebruiken.    
 •     Beheercommissie BijBomans
      Hieronder valt het overleg van de gastvrouwen,
      de werkgroep inkoop en de werkgroep huisvesting.
 •     Samen in de wijk
      Deze werkgroep kan ook nog leden gebruiken.

Tags

Wijkraden mvs