De nieuwe structuur en samenstelling van de wijkraad

De wijkraad bestaat uit bestuur en werkgroepleden/vrijwilligers.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordigers van de aandachtsgebieden die de wijkraad onder zijn hoede heeft. Deze vertegenwoordigers worden bij voorkeur geworven uit de werkgroepen die zich met zo'n aandachtsgebied bezig houden en waarvan het betreffende bestuurslid voorzitter is. Dit geeft de volgende structuur.

Bestuur:

 •    Voorzitter: Ad van Vark, wordt per 1 juli vacature
 •     Secretaris: Ingrid Nijskens, wordt per 1 juli vacature
 •     Penningmeester: Kees Henkelman
 •     Bestuurslid Ruimtelijke ordening & verkeer: Pieter Kniknie    
 •     Bestuurslid Openbare ruimte & groen: Anita Vervenne     
 •     Bestuurslid de Zorgzame wijk/langer thuis wonen: Ingrid Nijskens     
 •     Bestuurslid Organisatie en beheer Bij Bomans: Ad Prince             
 •     Bestuurslid Sociale veiligheid: vacature    
 •     Bestuurslid Communicatie & PR: Maria van der Sommen    

Werkgroepen:

 •     Ruimtelijke ordening & verkeer 
 •     Openbare ruimte & groen
      Deze werkgroep is redelijk voltallig. Belangstellenden zijn altijd welkom.    
 •     Sociale veiligheid
      Deze werkgroep moet van start gaan. Leden zijn zeer welkom.
 •     Communicatie & PR
      Deze werkgroep is op dit moment onderbemand. Uitbreiding is nodig.    
 •     Zorgzame wijk: Bij Bomans/langer thuis wonen

Naast de werkgroepen, die verschillende activiteiten van Bij Bomans organiseren, wil het bestuur graag een nieuwe werkgroep inrichten om verdere activiteiten op het gebied van langer thuis wonen te organiseren.    

 •     Organisatie en beheer Bij Bomans

Hieronder valt het overleg van de gastmensen, de werkgroep inkoop en de werkgroep huisvesting met de Vrolijke Schutters.