Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie houdt zich bezig met de vraag hoe de communicatie vanuit de wijkraad naar de wijkbewoners het beste vorm gegeven kan worden. Wijkbewoners willen weten wat er in hun wijk speelt, wat er in de komende jaren gaat veranderen en welke rol de wijkraad daarin speelt. 

De wijkraad heeft op dit moment de volgende communicatiemiddelen:

  • wijkavonden
  • website
  • facebook
  •  nieuwsbrief per mail
  • posters en flyers
  • benaderen van persmedia.

De leden van de werkgroep Communicatie formuleren een gezamenlijke visie op communiceren in de huidige tijd en dragen die uit in hun activiteiten.
Wanneer een actuele communicatievraag aan de orde is, adviseren zij het bestuur over de inzet van een of meerdere van deze communicatiemiddelen en de wijze waarop.
Zij beheren in onderling afstemming de communicatiemiddelen en houden ze up-to-date.

De wergroepleden hebben affiniteit met en kennis van moderne communicatie. Zij kennen de mogelijkheden van de huidige communicatiemiddelen en kunnen hier creatief mee  omgaan.
Binnen de werkgroep zijn competenties aanwezig op het gebied van het schrijven van teksten, maken en bewerken van foto's, verslag kunnen doen van activiteiten of gebeurtenissen die voor wijkbewoners interessant of relevant zijn. 

De werkgroep heeft behoefte aan toetreding van nieuwe leden. Voor aanmelding of het vragen van informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep  Ook kunt u van uw belangstelling blijkgeven via info@wijkmolenhoek.nl of het contactformulier.

Werkgroep Voorzitter
Maria van der Sommen
06-41269168
info@wijkmolenhoek.nl


Leden van de werkgroep:

Pieter Kniknie

Ans van Nuland

Ingrid Nijskens

Pierre Poort

Pieter Spijkers