De buurtmonitor

's-Hertogenbosch groeit in 2019 met ruim 900 inwoners, tot 155.122 inwoners op 1-01-2020. De meeste mensen zijn in de De Groote Wielen gaan wonen. Nog steeds wonen in onze wijk en in de wijk Zuidoost de meeste ouderen. Lees meer


klik op afbeelding voor vergroting
  Op 01-01-2020 wonen er in onze wijk 3930 mensen.
De bevolkingssamenstelling op 01-01-2020 in 's Hertogenbosch.

 

Klik op afbeelding voor vergroting

 

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor vergroting
 

 

 

 

Bron van afbeeldingen:  allecijfers.nl  
Daar vind je veel actueel cijfermateriaal, ook gepresenteerd op kaarten.

In 2018 heeft de gemeente de nieuwe wijk- en buurtmonitor gepubliceerd en de cijfers in 2019 geactualiseerd. Hierin vind je relevante informatie over onze wijk en alle andere wijken. Door als buurt 'Molenhoek' te selecteren vind je specifieke gegevens  bijvoorbeeld de  Bevolkingspiramide

Toelichting op enkele aspecten uit de buurtmonitor:
Molenhoek heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van de andere buurten, ‘gemiddeld’ ontwikkeld. Eén aspect is positief ontwikkeld, namelijk woningen. De reden hiervoor is vooral de afgenomen gemiddelde CO2-uitstoot van particuliere huishoudens door elektra- en gasverbruik. Desondanks scoort Molenhoek op deze indicator in 2018 nog altijd bovengemiddeld.

Daarnaast beoordelen bewoners de eigen woning met gemiddeld een hoger rapportcijfer dan twee jaar geleden. De andere thema’s en aspecten laten een gemiddelde ontwikkeling zien. Als we daar kijken naar de achterliggende indicatoren, dan zien we dat: meer bewoners vinden dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan, een museum, voorstelling of dance-/houseparty iets vaker worden bezocht, naar verhouding meer 18 t/m 22 jarigen in het bezit zijn van een startkwalificatie, het aandeel mantelzorgers is gegroeid en bewoners vaker contact hebben met familie of vrienden. Bij dit laatste kan het ontmoetingscentrum BijBomans mogelijk versterkend werken. Hier ontmoeten mensen elkaar, drinken ze koffie en doen ze activiteiten. Echter, minder bewoners geven aan hulp te gebruiken van hun sociaal netwerk. Tot slot zien we een lagere tevredenheid met de parkeergelegenheid in de buurt. Voor meer detais zie hier

Voor de vergelijking met andere wijken/buurten/dorpen, zie deze link naar de buurtmonitor.

Op de interactieve site Regiobeeld.nl  krijg je inzicht in de bevolkingsontwikkeling en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hier vind je cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, sociale en fysieke omgeving.

Tags

Bevolking