De buurtmonitor

's-Hertogenbosch groeit in 2017 met  bijna 1000 inwoners, nog steeds wonen in onze wijk en in de wijk Zuidoost de meeste ouderen.

In 2019 wonen er in onze wijk 3910 mensen.

Bron van afbeeldingen:  allecijfers.nl  
Hier vind je veel actueel cijfermateriaal, ook gepresenteerd op kaarten.

In 2018 heeft de gemeente de nieuwe wijk- en buurtmonitor gepubliceerd en de cijfers in 2019 geactualiseerd. Hierin vind je relevante informatie over onze wijk en alle andere wijken. Door als buurt 'Molenhoek' te selecteren vind je specifieke gegevens  bijvoorbeeld de  Bevolkingspiramide

Molenhoek heeft zich, ten opzichte van 2014,  zowel gunstig als ongunstig ontwikkeling. Een positieve ontwikkeling is zichtbaar voor de thema’s samenleven en woonomgeving.  Vooral de voorzieningen voor jongeren en voor ouderen worden beter gewaardeerd. Het percentage bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt is gelijk gebleven, terwijl dit gemiddeld in ’s-Hertogenbosch is gedaald. Op het gebied van woonomgeving zijn bewoners meer tevreden met de parkeergelegenheid in de buurt, maar ze geven ook een hoger cijfer voor hun woonomgeving. Tot slot is het sociaal netwerk versterkt: meer bewoners kunnen voor hulp terecht bij familie of vrienden. Wellicht speelt de komst van het ontmoetingscentrum ‘BijBomans’ mee. Dit initiatief maakt deel uit van het project ‘Molenhoek, een zorgzame wijk’.
Ongunstige uitschieters zijn de thema’s actief en leren. Bewoners zijn zowel op sportief als cultureel gebied minder actief dan twee jaar geleden. Leren valt in ongunstige zin op, omdat bewoners minder tevreden zijn met het basisonderwijs. En hoewel het omgaan met elkaar in 2016 nog altijd sterk scoort, is dit de afgelopen twee jaar iets achteruit gegaan.

Aantal inwoners: 3.842 
0 t/m 19 jaar 23,4 %
20 t/m 64 jaar 46,5 %
65 jaar en ouder 30,1 
Eenoudergezin 1,4 %
Autochtoon 90,8 %
Niet-westers allochtoon 1,9 %
Westers allochtoon 7,3 %

Aantal woningen 1.591

Op de interactieve site Regiobeeld.nl  krijg je inzicht in de bevolkingsontwikkeling en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hier vind je cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, sociale en fysieke omgeving.

Meer informatie over Molenhoek en Rosmalen-Zuid vind je hier.
Voor de vergelijking met de andere wijken, zie deze link.

Tags

Bevolking