De buurtmonitor

's-Hertogenbosch had in november 2023 160.724 inwoners. (in 2022: 156.545) Dat zijn er 2.243 meer (stijging van1,24 procent ten opzichte van 2022).
Het aantal inwoners van s-Hertogenbosch steeg van januari tot december door:
  • Geboorten: 1.330 personen
  • Vestiging vanuit andere gemeente: 7.548
  • Vestiging vanuit buitenland: 1.918

En het daalde door:

  • Sterfgevallen: 1.349
  • Vertrek naar andere gemeente: 6.4.55
  • Vertrek naar buitenland:1.021

Meer informatie en cijfers over de bevolking van 's -Hertogenbosch vanuit de gemeente. De cijfers zijn afkomstig van verschillende dataleveranciers, waaronder:
ABF Research | Alzheimer Nederland | CBS | Coelo | DUO | Kadaster | LISA | Locatus | Ministerie van BZK | Politie | Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed | RVO | UWV.

Molenhoek

Op 01-01-2021 wonen er in onze wijk 3.975 mensen.

 

 

 

 Bron van afbeeldingen:  allecijfers.nl  
Daar vind je veel actueel cijfermateriaal, ook gepresenteerd op kaarten.
 

Adressen: 1.872 totaal
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Molenhoek telt in totaal 1.872 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

 

In juli 2022 heeft de gemeente de nieuwe wijk- en buurtmonitor gepubliceerd. Hierin wordt de situatie van begin 2022 beschreven. Ook wordt de ontwikkeling tussen begin 2020 en 2022 gepresenteerd. Deze editie van de Wijk- en buurtmonitor is de eerste editie waarin (mogelijke) gevolgen van de coronapandemie op wijk-, dorps- en buurtniveau worden gepresenteerd en de cijfers in 2020 geactualiseerd.

Op de interactieve site Regiobeeld.nl  krijg je inzicht in de bevolkingsontwikkeling en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hier vind je cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, sociale en fysieke omgeving.

Tags

Bevolking