Eikenprocessierups

Donderdag 21 juni 2018

De eikenprocessierups ook gezien in het Kanaalpark. Bij de ingang aan de Elststraat vindt u een waarschuwingsbord. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zonodig ook kleren (liefst op 60 °C). Meer informatie over de eikenprocessierups.