Aandachtsgebieden van de Wijkraad

Op dit moment is de Wijkraad actief op de volgende gebieden:
    Ruimtelijke ordening & Verkeer
    Openbare ruimte & Groen
    De zorgzame wijk, met als belangrijkste speerpunt de activiteiten in Bij Bomans
Het bestuur bestaat naast de vertegenwoordigers van deze drie gebieden uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur wil het werkgebied van de wijkraad nu graag uitbreiden met de volgende aandachts¬gebieden:
    De zorgzame wijk in de richting van langer thuis wonen
    Sociale veiligheid, versterken van het veiligheidsgevoel in de wijk
    Communicatie en PR
    Organisatie en beheer van Bij Bomans

Tags

Wijkraden