Aandachtsgebieden

De wijkraad is actief op de volgende gebieden:

  • Woonomgeving
  • Sociale Cohesie
  • Infrastructuur. Zie ook Speerpunten

Hoe wijk- en dorpsraden kunnen werken aan mooie, gezonde, veilige en sociale wijken en dorpen lees je in Wijk- en dorpsraden anno 2020 

Hoe wijkraad Molenhoek dit zich voorsteld lees hier

Naar het functioneren van de wijkraden en het meedoen van de bewoners is in juni 2019 een onderzoek gedaan. Lees hier het rapport en bekijk hier de antwoorden op de vragen door bewoners van de wijk Zuidoost.
Bekijk de samenvatting van de resultaten van het onderzoek.