Andere Wijkraden

 in Rosmalen

In 's-Hertogenbosch

Bestuursraden en Dorpsraden
Naast de Wijkraden in Rosmalen en 's-Hertogenbosch, kent de gemeente ook Bestuursraden in Empel en MeerwijkEngelen en Bokhoven. Dorpsraden zijn er in Vinkel en Nuland.
Voor een volledig overzicht zie: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Wat doen de wijkraden?
Wijkraden zijn door de gemeente erkende, onafhankelijke verenigingen of stichtingen die opkomen voor de belangen van hun wijk. De wijkraden worden gevormd door (vrijwillige) wijkbewoners.
Erkenning, Subsidie
Om voor de gemeentelijke erkenning en subsidie in aanmerking te (blijven) komen is het belangrijk dat de wijkraden voldoende draagvlak en legitimiteit hebben binnen hun wijken. De gemeente controleert daarop, maar het is ook voor de wijkraden zelf een belangrijk punt.
Taken
Een belangrijke taak van wijkraden is het geven van advies en informatie aan de gemeente over allerlei zaken die zich op het gebied van wonen, leefbaarheid en veiligheid in hun wijk afspelen. Daarvoor hebben de wijkraden contact met bewoners, verenigingen en andere organisaties en instellingen. De signalen die zij daarbij opvangen nemen zij mee in hun contacten, verzoeken en adviezen aan de gemeente. In veel gevallen gebeurt dat rechtstreeks met de ambtelijke organisatie.
Statuten
Wijkraden hebben een eigen bestuur met eigen statuten en huishoudelijke reglementen. Zij ontvangen elk jaar subsidie van de gemeente voor bijvoorbeeld vergaderkosten, secretariaatskosten, kosten voor informatievoorziening en het behouden van draagvlak. Een aantal keer per jaar organiseren de wijkraden een openbare vergadering. Het aantal van deze vergaderingen kan per wijkraad verschillen. Tijdens deze vergaderingen worden bijvoorbeeld onderwerpen besproken waarover zij adviezen aan de gemeente willen geven. Ook worden er regelmatig gastsprekers uitgenodigd om speciale onderwerpen toe te lichten. Bewoners kunnen tijdens deze vergaderingen hun inbreng leveren, vragen stellen en ideeën aandragen. Zij kunnen het bestuur natuurlijk ook buiten de vergadering om benaderen.
Dit kan schriftelijk of mondeling zie contact

Tags

Wijkraden