Werkgroep Infra

De werkgroep Infra is onderdeel van Wijkraad Molenhoek. Zij behartigt, namens de wijkbewoners, hun belangen. Dit kan in overleggen met gemeente, provincie, het Rijk, projectontwikkelaars en bouwondernemers. Denk hierbij aan  projecten die betrekking hebben op de infrastructuur van en de verkeersafwikkeling in onze wijk. Waar nodig wordt samengewerkt met andere wijkraden.

De werkgroep Infra ontwikkelt, in samenspraak met wijkbewoners,  een visie op wat essentieel is voor de wijk.

De werkgroepleden onderzoeken de plannen die onze, lokale en provinciale, overheden en hun partners ontwikkelen.  Zij becommentariëren deze plannen en doen voorstellen voor verbeteringen of wijzigingen. De leden van de werkgroep willen  ook tijdens de uitvoering bij de projecten betrokken blijven, door bijvoorbeeld deel te nemen aan klankbordgroepen.

Wat zijn de ambities van de werkgroep  Infra?

  • Het niveau en de diversiteit van voorzieningen in de wijk behouden en kwalitatief verbeteren
  • Behouden, versterken en verbeteren van de groenvoorzieningen in en om de wijk, in samenwerking met de werkgroep Groen
  • Opnieuw invullen van ‘lege plekken’, met prioriteit voor groenvoorzieningen en woningbouw
  • Vergroten van de verkeersveiligheid in de wijk, m.n. op de ontsluitings- en doorgaande wegen en op de routes naar scholen, winkels en andere voorzieningen in de wijk.

Op het terrein van de ruimtelijke ordening en verkeer spelen er op dit moment of in de nabije toekomst diverse zaken in (relatie tot) onze wijk zoals:

  • Terugdringen van geluidsoverlast in de wijk
  • Geluidsoverlast van de A59
  • Verkeerssituatie Mazairaclaan en Oude Baan
  • Verbeteringen van verkeersonveilige situaties, die naar aanleiding van de jaarlijkse verkeersschouw  van de werkgroep, samen met de gemeente besproken en aangepakt worden.

Reacties of interesse?
De werkgroep vergadert regelmatig om genoemde zaken te behandelen. Er is behoefte aan wijkbewoners, die willen meehelpen en -denken de ambities van de werkgroep te realiseren. Aanmelden? Vragen? Behoefte aan informatie? Je kunt contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep. Ook kun je jouw belangstelling kenbaar maken via info@wijkmolenhoek.nl of het contactformulier.

Werkgroep Voorzitter
Koen Luijsterburg
info@wijkmolenhoek.nl

Leden:
Carlos Ceelaert
Gerard Wyfker