Wijkraad

Wijkraad Molenhoek verbindt

Wijkraad Molenhoek wil de bewoners informeren en betrekken. Ze vormt een schakel tussen de gemeente en de bewoners. De wijkraad informeert de wijkbewoners over de voornemens en besluiten van de gemeente en informeert de gemeente over wat er in de wijk leeft. Daarvoor is er op deze website informatie over de aandachtsgebieden en de structuur van de wijkraad en geeft ze een maandelijkse nieuwsbrief via email uit en 1 x per jaar een papieren nieuwsbrief die huis aan huis bezorgd wordt.
Belangrijkste doelstelling van de wijkraad is het in samenwerking met de gemeente en de bewoners van de wijk behartigen van de belangen van de wijk  De wijkraad kan daartoe gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Tags

Wijkraden