De Wijkraad

Wijkraad Molenhoek behartigt belangen van de bewoners

Wijkraad Molenhoek wil de bewoners informeren en betrekken. Ze vormt een schakel tussen de gemeente en de bewoners. Zij pakt vragen van bewoners op, speelt deze door naar de gemeente of andere verantwoordelijke instanties en probeert samen naar oplossingen te zoeken. Daarnaast wordt de wijkraad door de gemeente betrokken bij de inrichting van de wijk, de openbare ruimte en de plantsoenen. Ze informeert de wijkbewoners over de voornemens en besluiten van de gemeente en informeert de gemeente over wat er in de wijk leeft. Daarvoor is er op deze website informatie over de aandachtsgebieden en de structuur van de wijkraad en geeft ze een maandelijkse nieuwsbrief via email uit en 1 x per jaar een papieren nieuwsbrief die huis aan huis bezorgd wordt.
Belangrijkste doelstelling van de wijkraad is het in samenwerking met de gemeente en de bewoners behartigen van de belangen van de wijk  De wijkraad kan daartoe gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Het beleidsplan van de wijkraad voor 2020-2024


Hoe wijk- en dorpsraden meewerken aan mooie, gezonde, veilige en sociale wijken en dorpen lees je in Wijk- en dorpsraden anno 2020 

Tags

Wijkraden