Privacybeleid

Vanaf 25 mei gaat de overheid beter toezien op de naleving van de regels van Europese privacywet die sinds twee jaar van kracht is. De wet gaat over het opslaan van en het omgaan met persoonsgegevens.
Het betreft alleen de email gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief van de wijkraad en de activiteiten van Bij Bomans
Met adresgegevens en telefoonnummers zijn we altijd zeer terughoudend geweest en dat willen we uiteraard zo houden. De wijkraad geeft uitsluitend persoonsgegevens aan derden in situaties die gedekt worden door wet- en regelgeving.
Onze webssite is beveiligd met SSL(Secure Locker Large)-technieken, een methode waarbij gegevens die in een webmail worden ingevuld, bij verzending worden versleuteld.

Wat is de AVG
De "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)" is een uitwerking van de Europese GDPR (General Data Protection Regulation). Deze AVG beschrijft de regels waar iedereen die persoonsgegevens bewerkt zich aan moet houden. Naast goede bescherming van die gegevens (o.a. https verbindingen) moet ook iedereen expliciet toestemming geven om zijn/haar gegevens voor een bepaald doel te gebruiken. De wet gaat 26 mei 2018 in en we zullen z.s.m. daarna proberen volledig aan de regelgeving te voldoen.

 

Tags

mvs