Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de overheid beter gaan toezien op de naleving van de regels van Europese privacywet die sinds twee jaar van kracht is. De wet gaat over het opslaan van en het omgaan met persoonsgegevens.
Het betreft alleen de email gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief van de wijkraad en de activiteiten van BijBomans.
Met adresgegevens en telefoonnummers zijn we altijd zeer terughoudend geweest en dat willen we uiteraard zo houden. De wijkraad geeft uitsluitend persoonsgegevens aan derden in situaties die gedekt worden door wet- en regelgeving.
Onze webssite is beveiligd met SSL(Secure Locker Large)-technieken, een methode waarbij gegevens die in een webmail worden ingevuld, bij verzending worden versleuteld.

Wat is de AVG
De 'Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)' is een uitwerking van de 'Europese GDPR' (General Data Protection Regulation). Deze AVG beschrijft de regels waar iedereen die persoonsgegevens bewerkt zich aan moet houden. Naast goede bescherming van die gegevens (o.a. https verbindingen) moet ook iedereen expliciet toestemming geven om zijn/haar gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

De wet is 15 mei 2018 in gegaan en het bestuurd van de wijkraad heeft haar beleid in deze vastgesteld.
Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG hanteert wijkraad Molenhoek een register, dat wordt beheerd door 2 leden van de organisatie. Dit register wordt niet gepubliceerd en uitsluitend gebruikt om de vrijwilligers te kunnen uitnodigen of op de hoogte te houden.

Intern zijn bestuursleden en actieve vrijwilligers binnen de organisatie gevraagd akkoord te gaan met een privacyverklaring.
Tevens is het protocol datalekken vastgesteld en opgenomen in de Interne Richtlijnen van de wijkraad.

 

 

Tags

Privacy mvs