Een groene visie op onze wijk

De Molenhoek….. over 20 jaar…..

Ik wandel via het park waar ik tussen de bloem- en kruidenrijke graslanden doorloop naar het winkelcentrum. Ik steek de Sportlaan over, is deze niet in 2020 helemaal vernieuwd? Dat was dat coronajaar….. De bomen zijn inmiddels weer net zo groot als voor de verbouwing in 2020. Het is een prachtige laan geworden met veel diversiteit. Ik loop langs enkele eiken. Deze zijn bijna een eeuw oud. Het laatste stukje van de wijk is 10 jaar geleden opgeknapt. Het groen is inmiddels weer fors uitgegroeid. Oude en nieuwe bomen staan door elkaar heen. Vorige jaar tijdens die hele hevige regenbui, zijn we heel blij geweest met de klimaatbestendige inrichting van de wijk. We zijn blij dat het voorbeeld van de inrichting van de Annenborch en het Blazoen is gevolgd. De vele stukken openbaar groen hebben veel hemelwater kunnen verwerken. Veel regenwater is via de ‘lekke’ riolen weer terug de grond in gebracht. Het grondwater staat daardoor hoger. Dit is goed voor het vele groen in de wijk.

Het vele groen heeft het aangenaam gehouden in de wijk tijdens de hittegolven van de afgelopen jaren. En heerlijk fruit en bessen geplukt……

Er is zelfs een aantal straten waar de bewoners de perken van de gemeente in gebruik hebben en zelf onderhouden.

Fietsen langs het spoor is een attractie geworden. Prachtige kleurrijke bermen waar het gonst en zoemt van de bijen en hommels. Hierdoor pak ik echt vaker de fiets naar de stad.

Wat moet er gebeuren in de wijk als bovenstaand toekomstbeeld werkelijk kan worden?

Wat vinden wij -als wijkraad- waar verandering in moet komen?

Het lijkt de wijkraad een verstandige aanpak om een integrale gemeentelijke visie te ontwikkelen op de toekomstbestendigheid van de openbare ruimte van de Molenhoek. Als wijkraad willen we de gemeente met raad, daad en kennis bijstaan om deze visie te ontwikkelen.

Rol in de wijk

Als werkgroep Groen, willen we naast de rol richting de gemeente ook de verbindende factor tussen gemeente en bewoners zijn. De werkgroep wil graag voor de bewoners de vraagbaak zijn en faciliterend aanwezig zijn in de wijk als bewoners vragen hebben over de groenvoorzieningen en (groen)initiatieven in de wijk.

De werkgroep is zich ervan bewust dat een klimaatbestendige, gezonde en groene wijk niet alleen te bereiken is door aanpassingen in de openbare ruimte. Bij het realiseren van een toekomstbestendige wijk, zijn ook aanpassingen op particulier terrein noodzakelijk. Hiervoor zal de commissie zich ook inzetten in het delen van kennis en het vergroten van bewustzijn in het transformeren naar een meer klimaatbestendige, gezonde en groene wijk.