Verkeer in de wijk

Verkeer en verkeersveiligheid zijn belangrijke onderwerpen in de wijk. Vanuit de wijkraad is er de werkgroep Infra die de belangen van de wijkbewoners behartigt. Dit doet ze o.a door een jaarlijkse wijkschouw samen met de werkgroep Groen.

Zie ook de punten uit de discussieavond Speerpunten infrastructuur

En de discussie rond het sluipverkeer en de randwegen om de wijk

In november 2021 verscheen het rapport Rapport Geluidsoverlast en Schone lucht Resultaten onderzoek naar Geluidsoverlast en Schone lucht in 's-Hertogenbosch.

Waar zijn verkeersstremmingen in en om 's-Hertogenbosch? klik hier

Informatie over de verschillende vormen van vervoer vind je hier

Tags

Verkeer mvs