Randwegen, brief van de wijkraad 21-03-2020

Maatregelen tegen drukte op de randwegen op lange termijn
                                                                                           
Onderzoek van de gemeente in 2018
De gemeente onderzoekt in 2018 drie maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen te verbeteren. Mei 2019 houdt Henk Verdijk een presentatie  voor de wijkraad over deze plannen.

Evaluatie door HasKoningDHV januari 2020
Uit het onderzoek van HaskoningDHV  (video voor wijkbewoners) januari 2020 blijkt dat de drie mogelijkheden voor het oplossen van de verkeersproblemen in en rond Rosmalen onvoldoende helpen. PDF van het onderzoek door HaskoningDHV.

Reactie van de gemeente 11-02-2020
Uit het Brabants dagblad van 11-02-2020 blijkt dat B en W van 's Hertogenbosch pas een besluit neemt over de eigen maatregelen om de verkeersdruk in Rosmalen te verminderen, als duidelijk is wat Rijkswaterstaat gaat doen met de A2.
Daar is in maart 2020 een workshop over gehouden:        
                                                                                                                          klik op afbeelding voor vergroting

Workshop A2 Deil-Vught

Reactie van de wijkraad 30-03-2020
De Wijkraad reageert op het rapport van HaskoningDHV met een brief aan de gemeente.  De wijkraad is overwegend positief over het rapport, maar maakt zich o.a. zorgen over sluipverkeer, verkeersonveiligheid, geluidshinder, en de luchtverontreiniging.
Zie ook eerdere actie van bewoners over verkeer Maizeraclaan en Oude Baan. De wijkraad onderschrijft ook het advies om de ontwikkeling van de A2 Deil-Vught af te wachten.
                                                                                                   
Maatregelen tegen drukte op de randwegen op korte termijn

  • Om op korte termijn al iets te doen aan de verkeersdrukte in en rondom  Rosmalen krijgt het station Rosmalen een P+R functie en worden het aantal plaatsen in de fietsenstalling en het aantal parkeerplekken uitgebreid (2022 klaar). Lees meer
  • Ook wil deze stuurgroep die zich bezig houdt met de doorstroming op de A2 en de A59 onderzoeken of er nog meer carpoolplaatsen langs deze snelwegen kunnen komen om het samenrijden te bevorderen en het aanbod van vrachtverkeer in de spitsuren te reguleren. 

 

Tags

Verkeer Wegen