Herinrichting Sportlaan

De gemeente startte 21 september 2020 met de herinrichting van de Sportlaan. Dit betrof het deel tussen de Parkweg en de Martinus Nijhofflaan.
De bestrating is vernieuwd en er werden nieuwe bomen geplant.
Er werdt o.a. een extra regenwaterriool aangelegd. Daarvoor moest de grondwaterspiegel verlaagd worden.  Lees meer in de bewonersbrief.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid in de Sportlaan is verbeterd door versmalling van de rijbaan, de aanleg van verkeersdrempels en het instellen van een 30 km zone.

Parkeeroverlast
De klachten van omwonenden over de parkeeroverlast bij de speeltuin zijn door de gemeente meegenomen in het nieuwe plan. Op verzoek van de wijkraad zijn er grasbeton stenen toegepast.

Bewonersavond
5 september 2019 een druk bezochte informatieavond gehouden in BijBomans. Er waren zo'n 35 bewoners aanwezig. Iedereen kon op- en aanmerkingen maken. In de download vind je de terugkoppeling van de gemeente over deze avond met antwoord op de vragen van de bewoners.

Herinrichting eerste deel Sportlaan afgerond Lees meer

Nieuws over de herinrichting van de Sportlaan 16-12-2020
Nieuws over de herinrichting van de Sportlaan 3-12-2020.