Parkeren Molenhoek

Het parkeerterrein is klaar. Alle bestrating is nu aangebracht incl. de drie uitrijsconstructie (met haaientanden) en de voorrangssituatie is duidelijk. Ook zijn de containers aangebracht en de oude opgehaald. Ten aanzien van de beplanting op de parkeerplaats zal er nog veel worden aangeplant in het plantseizoen 2017-2018. Ondanks de koude twee nachten is de temperatuur nog te hoog om echt te spreken van de start van het plantseizoen. Het plantseizoen loopt door tot en met februari.
Voetgangers
De situatie voor de voetgangers is op de parkeerplaats niet verbeterd. Zij moeten tussen de auto's doorlopen, hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt.
Parkeren op de groenstrook
Op verzoek van de klankbordgroep winkelcentrum Molenhoek besloot de gemeente tot een aantal maatregelen om parkeren op de groenstrook tegenover de woningen aan de Huygensstraat tegen te gaan. De werkzaamheden  zouden plaats vinden tussen 27 maart en 7 april. Op verzoek van meerdere kanten zijn de werkzaamheden uitgesteld, omdat het parkeerterrein nog niet opnieuw was ingericht. Tijdens het herinrichten van het parkeerterrein waren er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Daarom is besloten de aanleg van het trottoir en het planten van de haag uit te stellen. Eind november wordt gestart met de reconstructie van de Huygensstraat incl. het trottoir met haagje.
Een deel van de Huygensstraat wordt in fases opnieuw bestraat en daar waar nodig de riolering vernieuwd (gescheiden opvang hemel- en afvalwater) tussen Marie Koenen- en Brederodestraat.
Slauerhofstraat
Aan de Slauerhoffstraat zijn parkeerplaatsen aangelegd en compleet vernieuwd tot aan de Oude Baan. De ondergrond is verbeterd i.v.m. het vrachtverkeer, en er is ook nieuwe riolering aangelegd. De Slauerhoffstraat wordt in 2018/2019 herstraat. Dit is doorgeschoven omdat anders de hele wijk in een keer open ligt.

Zie ook de downloads van de bewonersbrieven