wijkschouw

In het najaar 2018 is een proef gedaan met het houden van een gezamenlijke wijkschouw door de werkgroep Openbare Ruimte en Groenen de  werkgroep Ruimtelijke ordening en Verkeer.
Gekeken is o.a naar de stand van de groenvoorziening, de staat van de bestrating, de 30 km zones, naar onveilige situatie voor mensen met kinderwages of rollators. De plaatsing van  prullebakken, de drempels, bewegwijzering enz. De knelpunten worden samen met de gemeente aangepakt.
Ziet u als bewoner situaties die aandacht van de gemeente vragen gebruik dan de Buiten Beter App. De gemeente reageert meestal heel snel op de meldingen.

Tags

Wijkschouw