Crossterrein van Les Vites

De motorcrossclub Les Vites wordt na 44 jaar opgeheven.  Na jaren discussie leek het dan toch te gebeuren: per 1 november 2021 moest motorcrossclub de locatie aan de Tivoliweg in Rosmalen verlaten. Als reactie hier op hebben ze zichzelf opgeheven per 29-10-2021.

Lees meer in het artikel uit DTV 29-10-2021 of

Lees meer in het artikel uit DTV 21-10-2021

In januari 2021 werd bekend dat de motorclub nog zeker een jaar op de huidige plek blijt. Ondanks de vele klachten van bewoners van wijk Molenhoek en het Ven. Oorzaak hiervan bleek een administrative fout bij de gemeentelijke organisatie. Er was gewoon niet tijdig de huur opgezegd.

Dit had tot gevolg dat de club toch nog een jaar langer kon blijven op de huidige locatie. De verhuizing gaat nu wel door, maar helaas weer met vertraging.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de locatie aan de Meerse Plas liep nog in 2020. Deze diende te worden aangepast om de samenvoeging en de verplaatsing van MC Les Vites naar Lidu mogelijk te maken. Lees meer in de brief van de gemeenter.

Motorclub Les Vites moest per 1 november 2020 weg van het crossterrein op de Tivoliweg in Rosmalen. Omdat B & W de bloeiende vereniging wel wil behouden, wordt gekeken of de activiteiten voortgezet kunnen worden bij de Meerse Plas in Den Dungen, waar nu Lidu al crosst.

De verhuizing van Les Vites (250 leden) speelt al lang, omdat het crossterrein al voor meerdere doeleinden in beeld geweest is. Dan gaat het onder meer om plannen als Avenue2, verbreding van de A2 en de aanleg van het Maximakanaal. Het crossterein aan de Tivoliweg is echter altijd gebleven. 

In 2012 ontstonden er echter plannen voor de koppeling van de Stadionlaan en de Tivoliweg. Daarop werd in 2012 door het toenmalige stadsbestuur besloten de huurovereenkomst nog één keer voor vijf jaar te verlengen. Dat heeft bij omwonenden, onder wie enkelen die klagen over geluidsoverlast, de suggestie gewekt dat het terrein eind 2018 leeg zou zijn. Bewoners vragen zich af waarom dat niet gebeurd is, zo zegt B&W van Den Bosch nu.

Agrarische bestemming

Les Vites was echter in de veronderstelling dat de huurovereenkomst werd voortgezet en betaalde dus ook nog gewoon huur, terwijl de gemeente geen actie ondernam. Daarom heeft de gemeente de huur nu alsnog formeel opgezegd per november 2020. De gemeente kiest daarvoor omdat de vereniging dan nog tijd heeft om zich voor te bereiden. Er is al die jaren überhaupt al sprake geweest van een gedoogsituatie: het terrein heeft eigenlijk een agrarische bestemming. 

Met de motorclubs wordt daarom gesproken over de mogelijk om samen te werken aan de Bosscheweg, nabij de Meerse Plas in Den Dungen. Daar is motorclub Lidu actief, die niet negatief staat tegenover samenwerking, aldus B&W. Wel moet er dan een nieuwe baan aangelegd worden voor de jeugdleden van Les Vites. Ook moet er dan meer uren motor gereden mogen worden op het terrein. Samenwerking met de crossbaan in Oss is niet mogelijk, omdat deze al vol zit. 

Of alles plannen passen binnen de vergunningen qua milieu en geluid moet nog onderzocht worden. De motorclub moet het terrein in elk geval vrij van gebouwen opleveren in 2020.

Bart Gotink 10-05-19, Op basis van het Brabants Dagblad