Parkeerdruk rond het station

De parkeerproblemen rondom het station Rosmalen houden aan. Vooral op werkdagen is het moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Niet alleen bij het station maar ook bij de dependance van het JBZ, bij de Annenborch en bij  Perron 3 zijn er te weinig of slecht onderhouden parkeerplekken. Lees meer

Maar er is een oplossing in zicht
Na vragen in de politiek en klachten vanuit Perron 3 en de Annenborch over het parkeren bij Perron 3 door met name forensen is er in april 2019 een parkeeronderzoek gedaan.
Via Mirt A2 (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) wordt actief gezocht naar maatregelen om de files op de A2 aan te pakken. Daarbij is ook het openbaar vervoer van groot belang.

Mede daardoor is er nu geld vrijgekomen om de bestaande problemen bij het station Rosmalen met betrekking tot het parkeren van auto’s en fietsen aan te pakken. Er is hier € 1,1 miljoen voor beschikbaar gesteld met als voorwaarde dit zo spoedig mogelijk op te pakken. In april 2022 is dit gerealiseerd zie bericht van 11-01-2022.

Het station Rosmalen krijgt extra fietsparkeerplaatsen én meer parkeerplaatsen voor auto's.

 • Zowel de fietsenstalling aan de noordzijde van het station als aan de zuidzijde worden uitgebreid. In totaal komen er 250 fietsparkeerplaatsen bij.
 • Daarnaast komen ook extra parkeerplaatsen voor scooters en brommers.
 • Om deze uitbreiding mogelijk te maken, wordt het oude bewakingshuisje gesloopt. Daarmee krijgt de noordzijde van het station een meer open karakter.
 • De extra ruimte voor de fietsenstalling aan de zuidzijde wordt in de hoogte gevonden. Hier komt dubbellaags fietsparkeren.
 • De fietskluizen worden verwijderd.
 • Veiligheidsmaatregelen:
     - meer openheid
     - betere verlichting
     - hekwerk rondom fietsenstalling
     - voorzieningen voor kettingsloten
   
 • Voor het autoverkeer wordt het parkeerterrein achter Perron 3 uitgebreid met ongeveer 45 extra parkeerplaatsen. Station Rosmalen krijgt een P + R voorziening.
 • Om het parkeren achter Perron 3 aantrekkelijker te maken, wordt de loopafstand naar het station 200 meter korter door een extra voetpad naar het spoor. 
 • Bij Annenborch gaat het olifantenpaadje dicht, waardoor een langere route naar het station ontstaat.

April 2022 zijn de extra voorzieningen gereed. Lees het verslag van de stuurgroep.