Parkeerterreinen Speeltuin 'T Kwekkeltje' en Zwembad 'Kwekkelstijn'

15.06- 15-10.14 Werkzaamheden De Hoef Zuid.
Wijk Molenhoek Rosmalen.
Aanleg nieuwe riolering, -toegangsweg, -fietspad, -voetpad.

                                                                                                              Foto's
Zoals we je als bewoners in de brief van 7 februari 2014 al lieten weten, gaat de gemeente het terrein rondom het zwembad Kwekkelstijn herinrichten. De werkzaamheden starten medio juni 2014. In deze brief leest u wat  de gemeente al gedaan heeft en wat we nu gaan doen.

Wat gaan we vanaf medio juni doen rondom het zwembadterrein?
- Aanleggen van nieuwe riolering
- Aanleggen van een nieuwe toegangsweg met parkeerplaatsen
- Aanleggen van een pad voor voetgangers en fietsers

We verwachten dat de werkzaamheden eind oktober 2014 klaar zijn.

Overlast en bereikbaarheid
Het zwembad, de speeltuin en de terreinen van de verenigingen zijn tijdens de werkzaamheden minder goed bereikbaar.

 Je ondervindt hinder door de werkzaamheden. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden rondom zwembad Kwekkelstijn en speeltuin ’t Kwekkeltje worden uitgevoerd door firma Gebr. Voets uit Rosmalen. Het bouwverkeer maakt gebruik van de toegangsweg vanaf de Deken van Roestellaan.

Planning
Het werk van Enexis en Brabantwater rondom het zwembad is klaar. Het archeologisch onderzoek wordt, naar verwachting, eind mei afgerond.

Combi-pad voetgangers, fietsers De Hoef Zuid gereed voor gebruik.
In De Hoef Zuid is ook voorzien in de aanleg van een combi-pad voor langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers mogen er samen en tegelijk gebruik van maken. De nieuw aanleg van parkeerplaatsen Speeltuin 't Kwekkeltje Zwembad Kwekkelstijn zijn nu voltooid,
Het combi-pad loopt vanaf de Sportlaan naar de wandel- & fietspaden tussen de Annenborch en Hofgebouw De Hoef.
Weer is er een fase afgerond in Project  De Hoef Zuid. Nu rest de nieuwbouw van 56 nu, tot maximaal 95 woningen.