Wijkschouw 2018

De wijkschouw heeft de volgende knelpunten opgeleverd:

  1. Onveilige situatie voor fietsers die vanaf de brandweer door het fietstunneltje de Burg. Mazaïraclaan op willen. De oversteek zo kort na het tunneltje is gevaarlijk.

  2. De trap aan de jhr. Von Heijdenlaan aar het Bevrijdingspad is onveilig. Scheve traptreden en beschadigde treden. Een fietsgoot aan beide zijden zou een oplossing zijn.

  3. Vanuit de Heer en Beekstraat de Burg. Mazaïraclaan oversteken richting Empel kan alleen door met de fiets over een hoog drempeltje te gaan. Het fietspad ligt daar nl. verhoogd aan de weg. Hetzelfde geldt voor de toegang tot de Mauritslaan.

  4. Voorkomen van het gebruik van de Churchilllaan en Rector Zwijsenlaan als sluiproute zou voorkomen kunnen worden door de toegang tot de Churchilllaan iets te versmallen. Datzelfde geldt voor de toegang tot de Willem de Zwijgerlaan vanaf de Burg. Maïraclaan.

  5. De toegang van de Beethovenlaan-Jkvr de la Courtlaan en de Rector Zwijsenlaan tot de Molenstraat geven in de zomers lecht zicht op de fietsers die op de Molenstraat rijden. Vooral het fietspad aan de westkant waar fietsers vaak tegen het verkeer in rijden.

  6. Parkeeroverlast bij het Wapen van Rosmalen.

  7. Gewenst zou zijn om lopend vanaf de carpoolplaats aan de Graafsebaan richting de zandverstuiving veilig over te kunnen steken. Zou het een idee zijn om dat met markering ( geen vluchtheuvel) te doen zoals aan de Empelseweg?

  8. Parkeerproblemen bij de Hoef.

  9. De oversteek van het snelfietspad bij de spoorwegovergang Molenstraat is vaak onveilig. Een oversteek zoals bij het station zou al veiliger zijn.

  10. De uitrit bij de BP.