Samen in de wijk

Sociale cohesie is de mate waarin mensen binnen onze wijk verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn. Het staat tegenover 'ieder voor zich'. Het is een van de speerpunten van de wijkraad: een zorgzame wijk waarin de mensen elkaar kennen. De bewonersgroep  Samen in de wijk noemt mensen die verbinding in hun buurt tot stand brengen Buurtbijen. We willen regelmatig een van hen aan het woord laten. Misschien ken jij ook zo iemand die een inspiratie voor anderen kan zijn. Laat het ons weten via info@wijkmolenhoek.nl.

Contacten tussen bewoners worden bevorderd door vaste activiteiten:

  • een belangrijk rol hierin heeft ons buurtcentrum BijBomans
  • het initiatief Buurtbij.
  • het Poeziehuisje is een initiatief om over gedichten te praten of ze in de tuin zelf te lezen
  • de jaarlijkse opschoondag die de werkgroep Groen organiseert

Naast deze activiteiten zijn er ook incidentele activiteiten die de ontmoeting tussen buurtbewoners stimuleren: