Langer Thuis Wonen

Langer thuis wonen

Voor de meesten van de huidige generatie van 60 plussers zal gelden dat je langer dan je wilt of mogelijk is, thuis zult moeten blijven wonen. Verzorgingshuizen zijn afgebouwd, opname in het verpleeghuis wordt steeds moelijker en er zijn onvoldoende zorgwoningen en andere gelijkvloerse woningen beschikbaar. Dit beleid van regering en zorgkostenverzekeraars past ook precies in wat we zelf willen: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Maar onvoorziene omstandigheden kunnen dit moeilijk maken. Wat als bijvoorbeeld je partner wegvalt en/of je lichamelijke of psychische klachten krijgt. Veel mensen in deze leeftijdsgroep maken zich terecht zorgen en vragen zich af hoe het zal moeten als zij in zo’n situatie komen te staan. Op deze website vind je veel informatie overzichtelijk gerangschikt.

Dit is ook de reden dat de Wijkraad een werkgroep Langer Thuis Wonen had opgericht. De werkgroep wilde samen met wijkbewoners kijken naar mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen en niet afhankelijk te worden van anderen.

Als eerste activiteit hield de werkgroep een informatiemiddag over wat je kunt doen om je huis zo veilig en comfortabel mogelijk te maken en bij welke organisaties je hulp kunt krijgen bij vragen over je wel en wee. Met een opkomst van 35 personen en twee goede presentaties was dit een geslaagde bijeenkomst. Op basis van de adviezen en vragen van de deelnemers van deze bijeenkomst ging de werkgroep onder meer aan de slag met:

  •  het organiseren van een bijeenkomst ‘Hoe veilig internetten? Hoe phishing vermijden?’
  • samen  met HEVO kijken naar de mogelijkheden om te komen tot een aanbod waarbij vrijwillige woonadviseurs een scan van je woning houden om te kijken waar er aanpassingen mogelijk zijn.
  • zich oriënteren op de vraag of sociale netwerken tussen jongeren en ouderen in de wijk versterkt kunnen worden

Daarnaast roept de werkgroep geïnteresseerde wijkbewoners op  om zich te melden om mee te denken over over een herstart van de werkgroep.

Ingrid Nijskens, email: info@wijkmolenhoek.nl
Ad Prince, email: a.a.prince@home.nl