Verkeersveiligheid

Op 11 januari 2021 ging de gemeente digitaal in gesprek met de bewoners, enkele onderwerpen die bewoners  hebben aangedragen over de verkeersveiligheid:

  • Snelheid op de Molenstraat, Oude Baan, Burgemeester Mazairaclaan, De Blauwe Sluisweg.
  • Drukte op de Burgemeester Mazairaclaan, Oude Baan, Rodenborchweg.
  • Geen prioriteit voor het langzame verkeer. De wegen zijn ingericht voor auto's. Hierdoor bijvoorbeeld een onveilige oversteek voor voetgangers op Oude Baan bij de Anna Blamanstraat.
  • Scholieren op de fiets zonder verlichting.
  • Er is geen visie op het verkeer in Rosmalen.

Burgemeester Mikkers heeft toegezegd al deze input mee te nemen naar het college.

Er is door de gemeente in 2019 een onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid in Rosmalen.
Maar sindsdien is het alleen maar drukker geworden.
In oktober 2022 is er nog een informatieavond geweest over verkeersveiligheid in onze wijk. Lees het verslag uit het BD van 7-10-2022.

Bewonersvereniging De Hoefslag en Stichting Chapeau Woonkring Rosmalen (De Wissel) zijn ernstig verontrust geraakt over de te toch al redelijk onveilige verkeerssituatie rondom de complexen. Zij verwachten onveilige verkeerssituaties bij de toegang via de Annenborgh, de aansluiting/overgang naar het snelfietspad (F59) en de mix van gemotoriseerd en ongemotoriseerd verkeer op de F59, mede gezien de vele uitritten die hierop uit (gaan) komen uit parkeergarages en parkeerplaatsen.
In een gezamenlijke brief hebben zij hun grote bezorgdheid aan het college van Burgermeester en Wethouders kenbaar gemaakt. 
Het is nu wachten op een reactie van het college van B&W en hopelijk adequate maatregelen.
De wijkraad blijft dit proces samen met betrokkenen volgen.