Fietsoversteek Molenstraat

Aanleg F59 Fietsoversteek Molenstraat
Het VVN-advies is op 04.02.2013. op verzoek van de wijkraad aan de gemeente uitgebracht, over de nieuwe oversteek van het fietspad, als onderdeel van het snel fietspad F59, over de Molenstraat nabij de spoorwegovergang.
Na terugkoppeling met de betrokken bestuurs- en werkgroep leden heeft Henk Verdijk namens de Wijkraad laten weten dat de wijkraad volledig achter dit advies c.q. voorstel kan staan en op grond daarvan de gemeente verzoekt hun ontwerpvoorstel daarop alsnog aan te passen in het uitvoeringstraject.

Periode
15 september t/m 6 oktober 2014
Locatie
Rond de spoorwegovergang bij de Molenstraat en de Burgemeester Woltersstraat
Werkzaamheden
Aanleggen van een fietsoversteek F59 in de Molenstraat
Vervangen van de bestrating van een deel van de rijbaan van de Molenstraat en de Burgemeester Woltersstraat door asfalt.
Omleidingsroute
Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om gebruik te maken van de spoorwegovergang in de Molenstraat. Autoverkeer wordt omgeleid via de Burg. Mazairaclaan, Tuinstraat en Dorpsstraat. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de spoorwegovergangen in de Deken van Roestellaan en de Burg. Mazairaclaan. 
Meer informatie?
Neemt u dan contact op met de heer C. Roozen, of G. van Beek, opzichters van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte.
Ze zijn respectievelijk bereikbaar op (06)11022910 en (06) 13115982. Of stuur een e-mail aan realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl
Bewonersinformatiebrief
Omwonenden zijn door middel van een brief op de hoogte gebracht.
Bron
Gemeente 's-Hertogenbosch, website www.s-hertogenbosch.nl
Details
De volledige inhoud van 'tekening uitvoering', 'bewonersbrief', 'omleidingsroute', kunt u nog eens nalezen via 1 van de onderstaande bijlagen, bij 'downloads'.
Foto's.
Via de rubrieken 'Fotoalbums' op onze website, Facebook, Twitter kunt u  het verloop van de werkzaamheden volgen of nog eens nakijken.  

 

Foto’s

Tags

Fietsen