Werkgroepen wijkraad

De werkzaamheden van de wijkraad worden voorbereid en uitgevoerd door werkgroepen.
Op alle relevante beleidsgebieden van de wijkraad zijn werkgroepen actief. Het bestuurslid dat het betreffende beleidsgebied in haar portefeuille heeft, is meestal ook voorzitter van zo'n werkgroep.
Zowel de werkgroepleden als de bestuursleden zijn vrijwilligers. Indien nodig kan de werkgroep een beroep doen op ondersteuning vanuit externe expertise.
Hieronder een overzicht van de actuele werkgroepen.