Notulen van de Vergaderingen van het Bestuur van de Wijkraad

De notulen van de vergaderingen van het bestuur worden gemaakt door de secretaris.
Na vaststelling in de eerstvolgende bestuursvergadering worden ze hier geplaatst. Ze zijn per jaargang geordend.