Ontwikkelingen in de zorg

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe zo ook de vraag naar zorg. De hoeveelheid mensen om voor ouderen te zorgen zal de komende jaren juist afnemen. Hierdoor zal er vaker een beroep gedaan worden op buren, straatgenoten, buurtcentra of dagbesteding.
De aard van de zorg zal gaan veranderen. Het is de verwachting dat er technologisch meer mogelijk is op zorggebied zoals telefonische consulten, online afspraken maken, alarmsystemen e.d. Ouderen zijn steeds vaker hoger en meer digitaalvaardiger opgeleid. Hierdoor kunnen zij beter gebruikmaken van computer, tablet en telefoon maar helaas kan dit niet iedereen. Ouderen met een gering opleidingsniveau en inkomen, een klein netwerk, met zintuiglijke gebreken of weinig digitale vaardigheden kunnen minder goed hun weg vinden in de complexe digitale zorgwereld.
Het is belangrijk dat deze ouderen toegang blijven houden tot zorg en contact kunnen blijven houden met de buurt waarin ze wonen. Een zorgzame omgeving en goede hulp zijn hierbij van wezenlijk belang. Zo wordt voorkomen dat zij niet in de knel komen omdat ze geen goede toegang hebben tot zorg en eenzamer worden. Een ontmoetingscentrum in de wijk is daardoor erg belangrijk.
Artikelen over de ontwikkeling in de thuiszorg uit het BD september 2023
Zorgen over thuiszorg deel 1 Thuiszorg kraakt en piept 
Zorgen over thuiszorg deel 2 Nadenken over prettig ouder worden
Zorgen over thuiszorg deel 3 Werken in de thuiszorg
Zorgen over thuiszorg deel 4  Mantelzorgwoningen
Zorgen over thuiszorg deel 5  Techniek in de zorg
Zorgen over thuiszorg deel 6  Maatwerk bij aanvraag voorzieningen via wmo

Zorgen over thuisorg deel 7  Langer zelfstandig willen blijven
Welke zorg is er? 
Op deze site kun je lezen welke zorg er allemaal voorhanden is