Vijf jaar BijBomans

Wat vooraf ging                                                                                 Foto's

De wijkraad is in 2014 gestart met activiteiten in het kader van de slogan: Molenhoek een zorgzame wijk.  De eerste activiteit was het organiseren van een grote informatiebijeenkomst in Perron 3 over thema’s als mantelzorg, burenhulp, ontmoetingscentrum en zorgcoöperatie. Op deze bijeenkomst, die door meer dan honderd wijkbewoners werd bezocht, is de kiem gelegd voor de oprichting van BijBomans.  
Aan het einde van de bijeenkomst meldden zich een vijftiental bewoners, die met ons mee wilden denken over het vervolg. Met deze groep zijn verschillende mogelijkheden besproken maar al snel was duidelijk dat het organiseren van een ontmoetingscentrum de grootste prioriteit had. Met een ontmoetingscentrum hoopten we te bereiken dat wijkbewoners elkaar zouden kunnen ontmoeten, elkaar zouden leren kennen en elkaar zouden helpen als het nodig zou zijn. Zo hoopten wij van de wijk Molenhoek een nog zorgzamere wijk te maken.

Ontmoetingscentrum

Voor de voorbereiding van het ontmoetingscentrum werd een projectgroep gevormd. In de Hub-school aan de Sportlaan was ruimte. Er is contact gelegd met de directie van de school. En wat bleek? De bereidwilligheid van de school om samen te werken was groot! Al snel kwam het aanbod om 2 lokalen te huren voor een ontmoetingscentrum. Dat was mooi, maar hoe dat te financieren? Daarop is een subsidie gevraagd bij de gemeente. In het voorjaar van 2015 kregen we bericht dat ze voor een periode van drie jaar een startsubsidie wilde geven. Toen kon de werkgroep los en werden de lokalen in snel tempo ingericht.
De naam BijBomans was logisch, want de Hub-school was vroeger de Godfried Bomans school en daar hebben veel van onze kinderen op school gezeten. En we gingen een heel herkenbaar logo ontwerpen.
In september 2015 konden we van start. Maar hoe start je een ontmoetingscentrum? We wilden graag koffieochtenden organiseren, maar daarvoor hadden we gastvrouwen nodig. Dus eerst maar gastvrouwen werven. Dit bleek niet moeilijk te zijn en binnen een mum van tijd hadden we een groep gastvrouwen. Daarna konden we starten met de werving voor de koffieochtenden. Er was volop belangstelling en op 28 september 2015 zijn we hiermee gestart!

Bijeenkomsten voor wijkbewoners

Daarnaast hebben we bijeenkomsten georganiseerd voor wijkbewoners, waar men kon aangeven aan wat voor activiteiten men graag wilde deelnemen. Ook werd er gevraagd of men bereid was mee te werken aan de organisatie en begeleiding van activiteiten. De animo was groot en deze bijeenkomsten werden druk bezocht. Deelnemers hadden concrete wensen en vroegen naar activiteiten zoals kaarten, zingen, lezen, schilderen, samen koken, film kijken, wandelen en fietsen. Daarnaast waren er ook deelnemers die zich belangeloos beschikbaar stelden om activiteiten als bridgen en zingen te begeleiden.

Start activiteiten

Na deze bijeenkomsten starten we met de verschillende activiteiten. De leden van de projectgroep hebben zich verbonden aan een activiteit. Ze hebben de wijkbewoners, die zich voor die activiteit aangemeld hadden, uitgenodigd. Zo zijn de verschillende groepen opgestart in de mooie ruimte van BijBomans in de Hub-school aan de Sportlaan.

De eerste twee jaar hebben we in september/oktober
nog een Open Dag georganiseerd.
Doel daarvan was wijkbewoners  kennis te laten maken met BijBomans.

De Open Dagen leverden in ieder geval bekendheid op, een gezellige dag en voor activiteiten meer deelnemers.

Nieuwe locatie: de Troubadour

Na twee jaar gebivakkeerd te hebben werden er veel nieuwe leerlingen aangemeld en de school hadde klaslokalen van BijBomans weer zelf nodig. Dat was ontzettend jammer. We hadden daar grote lokalen en de conciërges van de school waren altijd even behulpzaam.
Via de gemeente kregen we te horen dat er bij het Kind-Centrum De Troubadour een schoolwoning beschikbaar was. Hoewel de beschikbare ruimte hier veel kleiner is en er een steile trap beklommen moet worden om boven te komen, waren we toch blij met deze ruimte. In de zomer van 2017 zijn we verhuisd.
Veel vrijwilligers van BijBomans hebben daarbij geholpen.

Met een open huis zijn we weer gestart met de activiteiten. Jammer was dat de keuken, die we in de Hub-school voor de kookgroep hadden laten installeren in de nieuwe ruimte niet meer geplaatst kon worden. De keuken staat nu in de opslag en de kookgroep maakt voor haar maandelijkse gastendiner gebruik gaan van de kantine van de tennisclub.

Huidige situatie

Helaas ligt de kookgroep en verschillende andere activiteiten nog stil vanwege corona. De koffieochtend is met kleinere groepen weer opgestart. Daarnaast zijn ook de schilder-, film-, fiets-, wandel- en de 80+groep weer begonnen met hun activiteiten, zij het soms in aangepaste vorm.
Hopelijk is het coronatijdperk snel voorbij en kunnen we weer onbeperkt genieten van de activiteiten binnen BijBomans.

Op deze plaats is een bedankje op zijn plaats voor al die vrijwilligers die de start van BijBomans mogelijk gemaakt hebben en zich nog steeds belangeloos inzetten om het ontmoetingscentrum BijBomans tot een succes te maken.

Ad Prince