Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. 
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied. Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep. Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.

         Voorzitter: Ad van Vark
         advanvark@wijkmolenhoek.nl
         06.49714834

 • Secretaris: Ingrid Nijskens
  i.nijskens@wijkmolenhoek.nl
  073.6411653
 • Penningmeester: Kees Henkelman
  Werkgroep Financiën en Fondsenwerving
  k.henkelman@wijkmolenhoek.nl
  06.23131417
 •    Bestuurslid: Anita Vervenne per 12-12-2017 Werkgroep Openbare Ruimte & Groen
  a.vervenne@wijkmolenhoek.nl
 •   Bestuurslid: Ad Prince
  Werkgroep Molenhoek Zorgzame Wijk
  Werkgroep Programma en Activiteiten 'Bij Bomans'
 • a.prince@wijkmolenhoek.nl
  073.5215827
 •   Bestuurslid: Pieter Kniknie
  Werkgroep Ruimtelijke ordening en Verkeer
  p.kniknie@wijkmolenhoek.nl
  06.54693683
 • Bestuurslid Maria van der Sommen 
  Werkgroep Communicatie
  sommen@xs4all.nl
  06.41269168
 • Bestuurslid Sociale Veiligheid
  Vacature
 • Bestuurslid Beheer 'Bij Bomans'
  vacature