Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied.
Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep.
Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.   


              

    Voorzitter: Ad van Vark                                   Secretaris: Ingrid Nijskens
                                                                           Werkgroep Molenhoek Zorgzame Wijk            
    advanvark@wijkmolenhoek.nl                        i.nijskens@wijkmolenhoek.nl
    06.49714834                                                  073.6411653

             

    Penningmeester: Kees Henkelman                Bestuurslid: Anita Vervenne
    Werkgroep Financiën en Fondsenwerving     Werkgroep Openbare Ruimte & Groen
    k.henkelman@wijkmolenhoek.nl                    a.vervenne@wijkmolenhoek.nl
    06.23131417                                                  06.27106576

             
    Bestuurslid: Ad Prince                                    Bestuurslid: Pieter Kniknie
    Werkgroep Beheer 'Bij Bomans'                  Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer
    a.prince@wijkmolenhoek.nl                           p.kniknie@wijkmolenhoek.nl
    073.5215827                                                  06.54693683

    
    Bestuurslid: Maria van der Sommen 
    Werkgroep Communicatie
    m.vandersommen@wijkmolenhoek.nl
    06.41269168

 

    Vacature:

  • Bestuurslid Sociale Veiligheid