Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied.
Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep.
Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.
De bestuursleden zijn per mail bereikbaar via info@wijkmolenhoek.nl 
Zet dan in de tekstregel t.a.v. wie je bericht bestemd is.
 

Voorzitter: Jan Timmers
tel:06-53715706

Secretaris: Peter van Gerven 
tel:06-21117409

Penningmeester: Kees Henkelman
Financiën en Fondsenwerving
06-23131417

Vacature:
Bestuurslid: Sociale Veiligheid

Bestuurslid: Maria van der Sommen
Werkgroep Communicatie
06-41269168

Bestuurslid: Hendrik-Jan Melissen
Werkgroep Groen
06-54210987