Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied.
Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep.
Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.   

              
    Voorzitter: Jan Timmers                                 Secretaris: Peter van Gerven
    06-53715706                                                  06-21117409
    j.timmers@wijkmolenhoek.nl                          p.vangerven@wijkmolenhoek.nl

           
    Penningmeester: Kees Henkelman                  Bestuurslid: Ad Prince    
    Werkgroep Financiën en Fondsenwerving     Werkgroep Beheer 'BijBomans'
    06-23131417                                                   073-5215827   
    k.henkelman@wijkmolenhoek.nl                     a.prince@wijkmolenhoek.nl                                   
           
    Bestuurslid: Maria van der Sommen             Bestuurslid: Hendrik-Jan Melissen
    Werkgroep Communicatie                             Werkgroep Openbare Ruimte & Groen
    06-41269168                                                 06-54210987
    m.vandersommen@wijkmolenhoek.nl          h.melissen@wijkmolenhoek.nl

   
    Bestuurslid: Pieter Kniknie            
    Werkgroep RO & Verkeer
    06-54693683     
    p.kniknie@wijkmolenhoek.nl

    Vacature:
    Bestuurslid: Sociale Veiligheid

    Bestuurslid Zorgzame Wijk