Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied.
Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep.
Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.   

              
    Voorzitter: Jan Timmers                             Secretaris: Peter van Gerven
    06-53715706                                             06-21117409
    j.timmers@wijkmolenhoek.nl                      p.vangerven@wijkmolenhoek.nl

           
    Penningmeester: Kees Henkelman             Bestuurslid: Ingrid Nijskens
    Werkgroep Financiën en Fondsenwerving    Werkgroep Molenhoek Zorgzame Wijk
    06-23131417                                             073-6411653

    k.henkelman@wijkmolenhoek.nl                 i.nijskens@wijkmolenhoek.nl                                                                               
    
             
    Bestuurslid: Maria van der Sommen           Bestuurslid: Anita Vervenne
    Werkgroep Communicatie                         Werkgroep Openbare Ruimte & Groen
    06-41269168                                            06-27106576
    m.vandersommen@wijkmolenhoek.nl         a.vervenne@wijkmolenhoek.nl

            
    Bestuurslid: Ad Prince                              Bestuurslid: Pieter Kniknie            
    Werkgroep Beheer 'Bij Bomans'                 Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer
    073-5215827                                            06-54693683     
    a.prince@wijkmolenhoek.nl                       p.kniknie@wijkmolenhoek.nl

    Vacature:
    Bestuurslid: Sociale Veiligheid