Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en leden. Het bestuur vergadert 1x per maand.
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied.
Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een zelfstandige werkgroep.
Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.
De bestuursleden zijn per mail bereikbaar via info@wijkmolenhoek.nl
Zet dan in de tekstregel t.a.v. wie je bericht bestemd is.
 

  Bestuurslid: Els van Genugten
Voorzitter
06-53838900

 

  
Bestuurslid: Jan Loefs
Secretariaat
06-55194242

Penningmeester: Kees Henkelman
Financiën en Fondsenwerving
06-23131417

 
Bestuurslid: Ben van den Reek
Werkgroep BijBomans Beheer
06-18303281

Bestuurslid: Maria van der Sommen
Werkgroep Communicatie
06-41269168

 
Bestuurslid: Desiree Dolle
Werkgroep Groen
06-55101525

Bestuurslid: Koen Luijsterburg

Werkgroep Infra
06-48426724