Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied.
Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep.
Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.   

              
    Voorzitter: Jan Timmers                                 Secretaris: Peter van Gerven
    06-53715706                                                  06-21117409
    j.timmers@wijkmolenhoek.nl                          p.vangerven@wijkmolenhoek.nl

           
    Penningmeester: Kees Henkelman               Bestuurslid: Ingrid Nijskens
    Werkgroep Financiën en Fondsenwerving    Werkgroep Molenhoek Zorgzame Wijk
    06-23131417                                                 073-6411653

    k.henkelman@wijkmolenhoek.nl                   i.nijskens@wijkmolenhoek.nl                                                                    
             
    Bestuurslid: Maria van der Sommen             Bestuurslid: Hendrik-Jan Melissen
    Werkgroep Communicatie                             Werkgroep Openbare Ruimte & Groen
    06-41269168                                                 06-54210987
    m.vandersommen@wijkmolenhoek.nl          h.melissen@wijkmolenhoek.nl

            
    Bestuurslid: Ad Prince                                   Bestuurslid: Pieter Kniknie            
    Werkgroep Beheer 'Bij Bomans'                    Werkgroep RO & Verkeer
    073-5215827                                                  06-54693683     
    a.prince@wijkmolenhoek.nl                           p.kniknie@wijkmolenhoek.nl

    Vacature:
    Bestuurslid: Sociale Veiligheid