Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied.
Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep.
Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.   

              
    Voorzitter: Jan Timmers                                 Secretaris: Peter van Gerven
    06-53715706                                                  06-21117409
    j.timmers@wijkmolenhoek.nl                          p.vangerven@wijkmolenhoek.nl

           
    Penningmeester: Kees Henkelman             Bestuurslid: Ingrid Nijskens
    Werkgroep Financiën en Fondsenwerving  Werkgroep Molenhoek Zorgzame Wijk
    06-23131417                                               073-6411653

    k.henkelman@wijkmolenhoek.nl                 i.nijskens@wijkmolenhoek.nl                                                                               
    
             
    Bestuurslid: Maria van der Sommen             Bestuurslid: Anita Vervenne
    Werkgroep Communicatie                             Werkgroep Openbare Ruimte & Groen
    06-41269168                                                 06-27106576
    m.vandersommen@wijkmolenhoek.nl          a.vervenne@wijkmolenhoek.nl

            
    Bestuurslid: Ad Prince                                   Bestuurslid: Pieter Kniknie            
    Werkgroep Beheer 'Bij Bomans'                    Werkgroep RO & Verkeer
    073-5215827                                                 06-54693683     
    a.prince@wijkmolenhoek.nl                          p.kniknie@wijkmolenhoek.nl

    Vacature:
    Bestuurslid: Sociale Veiligheid