Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied.
Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep.
Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.
De bestuursleden zijn per mail bereikbaar via info@wijkmolenhoek.nl 
Zet dan in de tekstregel t.a.v. wie uw bericht bestemd is.

              
    Voorzitter: Jan Timmers                                 Secretaris: Peter van Gerven
    tel:06-53715706                                                 tel:06-21117409
                         

           
    Penningmeester: Kees Henkelman               Bestuurslid: Ad Prince    
    Werkgroep Financiën en Fondsenwerving   Werkgroep Beheer 'BijBomans'
    06-23131417                                                073-5215827 
                                              
             
    Bestuurslid: Maria van der Sommen             Bestuurslid: Hendrik-Jan Melissen
    Werkgroep Communicatie                            Werkgroep Openbare Ruimte & Groen
    06-41269168                                                06-54210987
           

   
    Bestuurslid: Pieter Kniknie            
    Werkgroep RO & Verkeer
    06-54693683
    

    Vacature:
    Bestuurslid: Sociale Veiligheid