Bestuur

 

Het Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
De leden van het bestuur hebben een eigen aandachtsgebied.
Op dit gebied worden ze gebruikelijk ondersteund door een werkgroep.
Het bestuurslid treedt dan op als voorzitter van de werkgroep.
De bestuursleden zijn per mail bereikbaar via info@wijkmolenhoek.nl
Zet dan in de tekstregel t.a.v. wie je bericht bestemd is.
 

Voorzitter: Jan Timmers
tel:06-53715706

Secretaris: Peter van Gerven 
tel:06-21117409

Penningmeester: Kees Henkelman
Financiën en Fondsenwerving
06-23131417


Bestuurslid: Ben van den Reek
Werkgroep BijBomans Beheer
06-18303281

Bestuurslid: Maria van der Sommen
Werkgroep Communicatie
06-41269168

Bestuurslid: Desiree Dolle
Werkgroep Groen
06-55101525

Bestuurslid: Rob Thieme

Werkgroep Infra
06-83576901

Bestuurslid: Hendrik-Jan Melissen
Projecten

06-54210987