Zorgzame wijk

Een zorgzame buurt is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen en waar levenskwaliteit centraal staat. Waar voorzieningen en diensten toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen voelt zich er goed en wordt geholpen ongeacht wat de ondersteuningsbehoeften zijn. Dit is natuurlijk een ideaalplaatje. Dit kan nooit  bereikt worden door één organisatie. Juist door het bundelen van allerlei krachten in de wijk is dit beter bereikbaar. Verbinding en ontmoeting zijn twee belangrijke elementen  in een zorgzame buurt. Hierdoor is er minder eenzaamheid, de samenhang in de wijk wordt versterkt. Vrijwilligers kunnen hun talenten aanspreken om anderen te helpen.
In onze wijk hebben we een wijkontmoetingscentrum BijBomans waar deze twee belangrijke elementen van een zorgzame buurt, verbinding en ontmoeting, sterk naar voren komen. Lees meer 
De wijkraad wil informatie over zorg, diensten en voorzieningen toegankelijker maken door voorliching op de website, informatiebijeenkomsten en informele bijeenkomsten. Hopelijk wordt de toegang naar zorg voor wijkbewoners hierdoor verbeterd.
Kies over welk onderwerp je meer wilt weten

Tags

Zorg