Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief informeert u regelmatig over de wijk. Hieronder kunt u zich aanmelden. De wijkraad geeft 2x per jaar een papieren nieuwsbrief uit die huis aan huis verspreid wordt. Eerder verschenen papieren nieuwsbrieven. De digitale nieuwsbrieven vind u hieronder.

  1. *Verplicht