Gemeenteplannen randwegen 2018

Over het onderzoek:
De gemeente onderzoekt in 2018 drie maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen ( Rosmalen, Nuland, Vinkel enz.) te verbeteren. Globaal beschreven betreft het de volgende maatregelen:  

  1. West kort: een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg.
  2. West Lang: net als West kort begint deze maatregel met een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg. Vervolgens loopt de nieuwe weg via de Burgemeester Burgerslaan door over het geplande bedrijventerrein Empel Zuid, gaat met een fly-over over de A2 naar Maaspoort en ligt vervolgens parallel aan de A59 tot de aansluiting Maaspoort. Op een gedeelte van de Oude Baan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u.
  3. Oostelijke Landweg: Tussen het spoor en het bedrijventerrein Kruisstraat wordt een nieuwe weg aangesloten op de Vlietwijksestraat. De nieuwe weg loopt westelijk langs Kruisstraat en sluit aan op Laaghemaal, die doorgetrokken wordt over de huidige Rompertweg. Het nieuwe tracé loopt vervolgens over de Grintweg tot de Empelsehoefweg. De Empelsehoefweg wordt doorgetrokken, zodat deze ook directer aansluit op de Grintweg. Mogelijk worden de Grintweg en Empelsehoefweg iets opgewaardeerd. Op de Deken van Roestellaan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u tussen het spoor en Bruggen.
    Reactie uit Empel  juni 2018

Op bijgevoegde kaart is de ligging weergegeven.


klik  op de kaart voor vergroting (bron BD)

De gemeente brengt de drie maatregelen in beeld wat hun effect is voor de verkeerskundige bereikbaarheid, landschap, geluidssituatie, luchtkwaliteit, investeringsniveau en dergelijke.  

Nadat dit in beeld is gebracht gaat de studie verder met het benoemen van de waardering van de maatregelen. Een voorbeeld van wat we verstaan onder het effect en de waardering: een effect van de maatregel kan zijn de vermindering van het verkeer op een weg in het centrum van Rosmalen. De waardering is dan dat dit als positief ervaren wordt.

Uiteindelijk resulteert het onderzoek in een advies aan de gemeenteraad  over de te nemen maatregel(-len).

Zie ook de presentatie gegeven door Henk Verdijk bij de openbare wijkvergadering over verkeer mei 2019.

 

Tags

Verkeer Wegen