Workshop A2 Deil-Vught via internet

De snelweg A2 tussen de knooppunten Deil en Vught is druk. In de toekomst groeit de A2 uit tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Inmiddels zijn er vier mogelijke oplossingen die we 'kansrijke alternatieven' noemen.

Op 24 en 26 maart aanstaande worden er informatiebijeenkomsten via internet gehouden over deze kansrijke alternatieven. Doel daarvan is om de uitgewerkte alternatieven toe te lichten en samen met jou aandachtspunten op te halen voor de (milieu)onderzoeken die we uitvoeren. Een button waarmee je mee kunt doen vind je op de website .

Je kon deelnemen op 24 en 26 maart 2020, maar er komen ook nog workshops over speciale onderdelen van het traject.

We vragen deelnemers vanaf het begin van een sessie aanwezig te zijn. De sessies duren elk een uur en beginnen met een presentatie. Daarna is er de mogelijkheid te reageren. Op deze pagina vind je meer informatie over de alternatieven. Je kunt hier al voor de online bijeenkomsten de vier kansrijke alternatieven bekijken, zodat je tijdens de bijeenkomsten gericht je vragen kunt stellen.  

Mocht je op een van de avonden niet deel kunnen nemen, dan kun je via de website de presentatie terugzien. Ook kunt u doorklikken naar www.a2inbeeld.nl . Daar kan iedereen tot 3 april aanstaande opmerkingen op de plannen geven.

Achtergrond van het project

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente 's-Hertogenbosch en de Regio Rivierenland werken samen aan het verbeteren van de doorstroming van de A2 en de bereikbaarheid van de regio. Om dit te bereiken, werken we aan een MIRT-verkenning. Eenvoudig gezegd is dit een onderzoek waarin we van veel mogelijke oplossingen toewerken naar één oplossing die de voorkeur heeft. Inmiddels zijn er bij deze verkenning nog 4 oplossingen over. Eind 2020 kiest de minister de uiteindelijke oplossing uit. Met dit zogenaamde voorkeursalternatief wordt beschreven hoe we het fileprobleem op de A2 op willen gaan lossen. We werken het voorkeursalternatief in de jaren daarna uit in de planuitwerkingsfase waarbij veel meer gedetailleerd ontworpen gaat worden. Meer informatie over het project.