Infrastructuur

De vervolgavond Infrastructuur van 28-1-2020 BijBomans.

De infrastructuur is in sommige delen van de wijk niet of nauwelijks onderhouden en is op deze plekken redelijk verouderd. Op de Oude Baan is bijvoorbeeld de riolering wel vervangen, maar in de meeste straten niet. Ingeklemd tussen de A2 en A59 is er  nogal wat sluipverkeer in de wijk.

Wat willen we als wijk graag verbeterd zien? Hoe kijken we naar de nieuwe ontwikkelingen?

Deze punten kwamen in de discussieavonden naar voren:

De staat van de ontsluitingswegen in de wijk
Korte termijn

 • Aandacht wordt gevraagd voor de oversteekplaatsen (kruisingen tussen fiets/voetgangersverkeer en autoverkeer op deze wegen).

De aanleg van de rondwegen
Korte termijn:

 • Toetsen of de inrichting van de nieuw aan te leggen rondwegen niet leidt tot onacceptabele overlast op het gebied van geluid, fijnstof, veiligheid e.d.

Lange termijn

 • De aanleg van de rondwegen stimuleren i.v.m. vermindering van sluipverkeer door de wijk

De staat van de binnenwegen in de wijk
Korte termijn

 • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor een structurele verbetering van de binnenwegen in de wijk
 • Het opstellen van een wegen- en (fiets)verkeersplan rond nieuwbouw de Hoef- Noord. (Zowel voor de bouwperiode als daarna)

Lange termijn

 • De staat van de binnenwegen is slecht te noemen en dient structureel verbeterd te worden. Straatklinkers in slechte staat en liggen schots en scheef. Veel wortelopdruk.

Onderhoud riolering
Korte termijn

 • Het opstellen van een meerjaren rioleringsplan voor het structureel verbeteren van waterafvoer in de wijk.

Lange termijn

 • Onder de binnenwegenwegen is de staat van de riolering op verschillende plaatsen als onvoldoende beschouwd. Infrastructuur is meer dan 50 jaar oud. Verbeteringen worden gevraagd.

Winkelcentrum Molenhoek
Korte termijn

 • Plaatsen bank
 • Aandacht voor fietsverkeer
 • Mogelijkheid van een openbaar toilet

Verlichting
Korte termijn

 • Op verschillende plaatsen in de wijk wordt de verlichting als onvoldoende gekwalificeerd. Plaatsen van verlichting waar nu verlichting onvoldoende is.

Lange termijn

 • Vervanging armaturen en overgaan naar ledverlichting

Parkeergelegenheden
Korte termijn

 • De parkeerplaatsen rond Annenborch wordt te druk bezet door treinreizigers. Is er een uitvoerbare oplossing te maken.
 • Maak een plan voor laadpalen in de wijk.
 • Parkeerplaatsen vrijmaken voor een buurtauto/deelauto

Betonpaaltjes
Korte termijn

 • Op een aantal plaatsen in de wijk staan afzetpaaltjes van beton. Deze zijn slecht zichtbaar. Wit verven is heel gewenst.