Beheercommissie BijBomans

De beheercomissie gaat zorg dragen voor het beheer van het pand en het regelen van alle randvoorwaarden die nodig zijn voor het goed laten verlopen van de activiteiten. Hieronder valt het overleg van de gastmensen, de werkgroep inkoop en de werkgroep huisvesting. 
Zie ook activiteiten van BijBomans en lees over de aanleiding en de opzet van het ontmoetingscentrum voor de wijk: BijBomans

Voorzitter Ad Prince
073-5215827
info@wijkmolenhoek.nl

Leden van beheercommissie
Ingrid Nijskens
Ben van den Reek
Clarissa Verwilst