Werkgroep Sociale Veiligheid

Van Sociale Veiligheid wil het bestuur een aandachtsgebied gaan maken. Het doel van de werkgroep is het veiligheidsgevoel in de wijk te versterken. Hoewel de veiligheidsmonitor aangeeft dat we in een relatief veilige wijk wonen, kan dat altijd nog beter.
Het bestuur meent dat het, zoals in andere wijken in Den Bosch al gebeurt, gerechtvaardigd is om ook binnen onze wijk meer aandacht aan openbare veiligheid te besteden. Dit kan door een werkgroep van minimaal 3 personen te formeren, die samen met bewoners, wijkagent, brandweer en andere betrokkenen initiatieven neemt om de openbare veiligheid in de wijk te bevorderen of door aan te sluiten bij bestaande projecten.Het gaat dan om:

  • Behouden, versterken en verbeteren van de veiligheid in de wijk
  • Aanspreekpunt zijn voor veiligheidsvraagstukken in de wijk
  • Bevorderen van het veiligheidsgevoel van wijkbewoners

info@wijkmolenhoek.nl