De Linie van 1629

     22 mei 2017 Lezing door  Rob de Vrind

Het legendarisch beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 en in het heden. 's-Hertogenbosch werd de Moerasdraak genoemd. Men kon de omgeving onder water zetten zodat de stad in een wijde zee kwam te liggen. Ondoordringbaar voor kanonnen en legers en onmogenlijk om er loopgraven aan te leggen. Vandaar dat Frederik Hendrik met meer dan 30.000 man de spade in de handen nam en 65 kilometer dijk aanlegde, rivieren afdamde en met rosmolens het water wist weg te pompen. Hoe het er toen uitzag, wat zich toen heeft afgespeeld en hoe de Stichting de Groene Vesting de linie weer beleefbaar wil maken hoort u bij deze lezing.

De stichting organiseert ook fietstochten onder leiding van den gids

Inloop met koffie 19.30 uur
Aanvang lezing 20.00 uur
Samenkomst na afloop 21.30
Toegang vrij
Adres 'BijBomans'  Van der Leeuwstraat 2  

Foto’s