Provinciale besturen en de BBB

Hoe zet de BBB hun verkiezingswinst van het afgelopen voorjaar om in bestuursdeelname en wijziging van het beleid? door Ben van den Reek.

Als voormalig provinciaal ambtenaar heeft Ben eind vorig jaar onderzoek gedaan naar de inhoud van de twaalf provinciale bestuursakkoorden. Ze zijn gescreend op de onderwerpen stikstof, landbouw, natuur en water.

Op grond van deze screening wilde hij helder krijgen wat de invloed is geworden van de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen vorig voorjaar: de BoerBurgerBeweging.
Of dit is gelukt zal tijdens de lezing blijken.

Naast de genoemde onderwerpen kwamen ook andere bijzondere zaken in de
bestuursakkoorden naar voren waarvan er een aantal benoemd worden.
Om helder te krijgen wat de BBB nastreeft als ze geen compromissen hoeven te sluiten, is ook hun verkiezingsprogramma 2023 integraal doorgenomen. De highlights zoals die zijn waargenomen, worden tevens gepresenteerd.

Mocht er interesse voor zijn dan is er ook nog een opsomming van relevante zaken uit het
verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract (NSC).

Waar: BijBomans   Mozartlaan 11A    Wanneer: maandag 15 januari 2024
Tijd: 19.30 inloop                                Aanvang lezing 20.00 uur.