Bridgen


Op woensdagavond wordt er gebridged.

Voor wijkbewoners die willen bridgen: de contactpersoon is Ad Prince.
(emailadres: a.a.prince@home.nl / tel. 073-5215827

De bridgegroep is op dit moment vol.
Er wordt een wachtlijst gevormd voor een nieuwe groep.
Hiervoor kunt u zich opgeven bij de contactpersoon of 
met een briefje in de bus van BijBomans, Mozartlaan 11A.

Tags

Kaarten