Bridgen

Op woensdagavond wordt er gebridged. Maar door corona is de bridgegroep sinds begin maart niet meer als bij elkaar gekomen. Maar ze hebben niet stilgezeten. Zij spelen nu met veel plezier biedspelletjes via de app. De docent geeft via de app door wat de kaarten zijn en op basis daarvan moeten zij gaan bieden. Zo hebben ze het bieden weer beter onder de knie gekregen. Maar het contact missen ze wel.
De bridgegroep is op dit moment vol. Er wordt nu een wachtlijst gevormd voor een nieuwe groep. Hiervoor kun je je opgeven bij de contactpersoon of met een briefje in de bus van BijBomans, Mozartlaan 11A.
Wijkbewoners die ook willen gaan bridgen kunnen zelf een groep en een docent zoeken. Je kunt dan gebruik maken van de ruimte van BijBomans als deze ruimte weer beschikbaar is na corona. Wellicht kunnen ze dan een klein bridgeclubje starten binnen BijBomans.
Voor vragen of informatie kun je mailen naar:

Voor wijkbewoners die willen bridgen: de contactpersoon is Ad Prince.
 a.a.prince@home.nl  tel. 073-5215827

Tags

Kaarten