80-plus-groep

Bewoners van de wijk hebben een groep opgericht voor 80 plussers. Informatie via tonfiet@hetnet.nl  06-238 174 11

Het doel van deze groep is het leren kennen van leeftijdgenoten in de directe omgeving om lief en leed mee te delen. 

De groep komt 1x per maand op dinsdagmiddag van 15.00-17.00 uur bij elkaar in Bij Bomans. Mozartlaan 13.  Zie voor data de agenda