80-plus-groep

Bewoners van onze wijk hebben in het verleden een groep opgericht voor 80 plussers. De groep komt elke 2e dinsdagmiddag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur bij elkaar in BijBomans, Mozartlaan 11A , zie voor data de agendaHet doel van deze groep is het leren kennen van leeftijdgenoten in de directe omgeving om lief en leed mee te delen. Ook het uitwisselen van ervaringen rond het gebruik van hedendaagse informatiebronnen, veiligheid, reizen, overheidsmaatregelen en voorzieningen enz. worden gedeeld, al of niet onder leiding van een deskundige.

Soms verzorgt iemand uit eigen kring een inleiding of vertelde over zijn hobby. Er is veel kennis en vakmanschap in de groep!
De middagen worden goed bezocht. De 80+ers gaan ook 'uit eten', steeds in een ander verzorgingshuis. “Je kunt immers nooit weten …” is het motto. Dat zijn zeer geslaagde uitstapjes.
De groep heeft 'vaste' gastvrouwen: de dames Mieke Janssen en Rineke Heinen.
Zij staan altijd voor iedereen klaar. De groep staat open voor nieuwe leden. Kom gerust eens keer kijken.

Interesse? Wil je graag deelnemen?
Neem dan contact op met Hermine Lemmens
lemmens-tan@kpnmail.nl

Foto's