80-plus-groep

Bewoners van onze wijk hebben in het verleden een groep opgericht voor 80 plussers. De groep kwam voor de coronatijd elke 2e dinsdagmiddag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur bij elkaar in BijBomans, Mozartlaan 11A , zie voor data de agendaHet doel van deze groep was het leren kennen van leeftijdgenoten in de directe omgeving om lief en leed mee te delen. Ook het uitwisselen van ervaringen rond het gebruik van hedendaagse informatiebronnen, veiligheid, reizen, overheidsmaatregelen en voorzieningen enz. worden gedeeld, al of niet onder leiding van een deskundige.

Soms verzorgde iemand uit eigen kring een inleiding of vertelde over zijn hobby. Er was veel kennis en vakmanschap in de groep!
De middagen werden goed bezocht. De 80+ers gingen ook 'uit eten', steeds in een ander verzorgingshuis. “Je kunt immers nooit weten …” was het motto. Dat waren zeer geslaagde uitstapjes.
De groep had 'vaste' gastvrouwen: de dames Mieke Janssen en Rineke Heinen.
Zij stonden altijd voor iedereen klaar. De groep staat, zo gauw het weer kan, open voor nieuwe leden. Kom dan gerust eens keer kijken.
Hopelijk kan de groep weer snel van start.

Interesse? Wil je na de coronatijd graag deelnemen? 
Neem dan contact op met Ton Vreeburg
tonfiet@hetnet.nl
Foto's