Het Kanaalpark

Ecoloog Rob Brinkhof, projectleider Groene gebiedsontwikkeling van de gemeente 's-Hertogenbosch, neemt je tijdens zijn lezing mee in de ontwikkeling van het Kanaalpark.
Op 2 november 2022 uitte hij zijn zorgen in het BD vooral over de natuurgebieden in 's-Hertogenbosch en specifiek die op de zandgronden liggen. 
Foto album Kanaalpark