De zuivering van ons afvalwater

    maandag 17 juni 2019

De zuivering van ons afvalwater is een zeer belangrijke taak maar enigszins onbekend en weggestopt. Bij het zuiveren van afvalwater komt echter veel kijken en daarover zijn interessante dingen te vertellen.

Op maandag 17 juni zal Frans Franken, voormalig bedrijfsleider Zuivering van waterschap Aa en Maas, op veel aspecten van dit onderwerp ingaan. Hierbij komen antwoorden aan de orde op vragen als:

  • hoe wordt het afvalwater verzameld,

  • wie is daarvoor verantwoordelijk,

  • wat zit er zoal in het afvalwater,

  • wat kan wel en niet uit het afvalwater gehaald worden,

  • welke restproducten zijn er en wat gebeurt daarmee,

  • hoe zit de bekostiging in elkaar,

  • waar kunnen en moeten we zelf op letten als het om afvalwater gaat,

  • welke nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden dienen zich aan?

Naar aanleiding van de lezing wordt er een excursie gehouden naar de waterzuivering. Lees meer

Waar BijBomans  Mozartlaan 11A
Inloop vanaf 19.30
Aanvang 20.00 uur
Nazit vanaf 21.30
Vrije toegang                               Lees meer
  over BijBomans lezingen

Tags

Water