Leesgroep

Bij de start van BijBomans werd gevraagd waar de belangstelling van de geïnteresseerden naar uitging. Een groepje mensen wilde graag starten met een leesclub. Hier ontstond onze groep: 6 dames en 1 heer.
Na een korte kennismaking zijn we gestart en we komen elke 6 à 7 weken bij elkaar en bespreken dan het gelezen boek. Omdat de groep uit mensen met uiteenlopende belangstelling bestaat lezen we vaker verrassende boeken. Soms moeilijk, vaker boeiend en altijd leerzaam.
De keuze voor het lezen van een boek komt vanuit de groep, iedereen kan een onderwerp aandragen. Zijn er meerdere voorstellen dan kiezen we in gezamenlijk overleg een titel. Ook gooien we weleens een dobbelsteen, om de keuze te bepalen, geinspireerd door The Dice Man,van Luke Reinhardt, cultboek uit 1972 en recent door Arnon Grunberg in de NRC nog aangehaald en toegepast.
Inmiddels bespreken we niet alleen het boek, er is ruimte om andere zaken te bespreken, zowel leuke alsook minder leuke dingen kunnen  aan bod komen.

Hoewel de bijeenkomsten aanvankelijk plaatsvonden in BijBomans, hebben we er al gauw voor gekozen om bij de deelnemers thuis het boek te bespreken.
Onlangs is er contact geweest met de bibliotheek, dit omdat het lenen van de boeken vaak  een probleem was.
De bibliotheek is bezig om de hulp aan leesclubs aan te passen, er wordt gestreefd om binnen enkele weken met een voorstel te komen. Het zal een verbetering zijn als er een mogelijkheid is om de boeken tegelijkertijd te kunnen lenen.

Boeken die we lazen: Thomas Rosenboom, Publieke Werken; Connie Palmen, Jij zegt het; Amos Oz, Judas; William Golding, Heer van Vliegen; Tom Lanoye, Sprakeloos; Geert Mak, De levens van Jan Six.

Deze groep is nu vol. Er wordt een wachtlijst gevormd voor een nieuwe groep. Voor meer informatie of aanmelding een bericht naar: rienekeheinen@hotmail.com of via een briefje in de bus van BijBomans, Mozartlaan 11A, Rosmalen

Tags

Lezen ps