Fons Mandigers

Fons Mandigers is ruim 37 jaar werkzaam in bos- en natuurbeheer. Van 1981 tot 1994 in dienst bij Staatsbosbeheer werkzaam geweest in diverse gebieden. Sinds 1994 in dienst bij Natuurmonumenten en betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de Maasuiterwaarden tussen Ravenstein en Heusden. Heeft een brede ervaring met het beheer van natuurterreinen, waaronder bos, heide, grasland, uiterwaarden, waterrijke gebieden, faunabeheer en cultuurhistorische objecten waaronder eendenkooien.  Heeft mee aan de wieg gestaan van het programma MeerMaas van Natuurmonumenten en specialistische kennis en ervaring ontwikkeld in het beheer van uiterwaarden van de Maas. Is direct betrokken geweest bij de planvorming en uitvoering van de inrichtingsprojecten van MeerMaas. Geeft vanuit de functie gebiedsmanager leiding en organisatie aan de beheereenheid Noordoost-Brabant & Rijk van Nijmegen van Natuurmonumenten. Deze eenheid omvat ruim 5000 ha bos- en natuurterrein verdeeld over 15 natuurgebieden, waaronder het gebied Maasuiterwaarden dat in 20 jaar groeide van enkele ha's tot ca 1200 ha thans.