Bestemmingsplan De Hoef en het gebied er omheen

Voor de nieuwste ontwikkelingen van De Hoef noord

De geschiedenis
Op 27 januari 2004 is door de gemeenteraad besloten voetbalvereniging OJC-Rosmalen te verplaatsen naar de sport- en recreatiezone van De Groote Wielen en de vrijgekomen gronden te her ontwikkelen als een nieuw woongebied voor Rosmalen. Op het voormalige voetbalcomplex van OJC Rosmalen zullen circa 250 woningen worden gerealiseerd, een nieuw ouderencentrum voor De Annenborch en diverse maatschappelijke functies.

Het uitwerkingsplan
De Hoef Zuid maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt De Hoef in Rosmalen, ten westen van de Deken van Roestellaan. De Hoef is een nieuwe woonbuurt van ongeveer 250 woningen. Het ligt op een voormalig voetbalterrein ten zuiden van station Rosmalen en ten noorden van de woonwijk Molenhoek.
Het uitwerkingsplan ‘De Hoef Zuid’ is op 18 februari 2014 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en op 16 april 2014 onherroepelijk in werking getreden. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 95 woningen en de aanleg van de openbare ruimte mogelijk. Er komen uitsluitend grondgebonden woningen in het gebied. Het creëren van een aantrekkelijke groene wijk is het uitgangspunt voor het plan De Hoef Zuid. Het aanwezige centrale park in De Hoef is het plangebied ingetrokken waardoor er drie erven in het groen ontstaan. De parkstroken tussen de erven zijn in het verlengde gelegd van de straten in de aangrenzende wijk de Molenhoek.

De vaststelling
Het uitwerkingsplan ‘De Hoef Zuid’ is een uitwerking van het bestemmingsplan ‘De Hoef e.o.’ dat is vastgesteld op 17 mei 2011 door de gemeenteraad. Het plangebied van het uitwerkingsplan omvat de zuidelijke gronden van het voormalige sportpark De Hoef. Het gaat om de gronden ten noorden van de Sportlaan tussen het 'Zwembad Kwekkelstijn' en de tennisvelden van 'Tennisvereniging Rosmalen'. Vlakbij ligt ook de speeltuin 't Kwekkeltje'

Foto’s

Tags

De Hoef Infra